Links

Start » Onderwijs » » Opleiding en nascholing lesgevers NT2

Links

 • Opmerking:
  In Vlaanderen zijn er voorlopig nog geen initiële opleidingen voor NT2-docenten. Sommige lerarenopleidingen bieden wel een module over NT2 aan. Iets uitgebreider dan een module, is de mogelijkheid aan de Specifieke Lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen om 'Didactiek Nederlands aan anderstaligen' te volgen als tweede didactiek, want hieraan is ook een stage gekoppeld voor 'Nederlands aan Anderstaligen'.
  Daarnaast bestaan er verschillende voortgezette opleidingen voor NT2-docenten:

 • Centrum Nascholing Onderwijs - Universiteit Antwerpen
  Het Centrum Nascholing Onderwijs van de Universiteit Antwerpen organiseert ieder jaar een opleiding NT2 voor leerkrachten in het volwassenenonderwijs, en voor leerkrachten in het secundair (voortgezet) onderwijs. De cursus beslaat twee volle dagen.
 • Centrum voor nascholing Amsterdam
  Het centrum voor nascholing Amsterdam organiseert een Post-HBO Opleiding Docent Nederlands als tweede taal voor mensen die reeds werken, of willen werken als docent NT2 in het BVE-veld of op een VO-school waar NT2 wordt gegeven in de Eerste Opvang aan Nieuwkomers. (Te vinden door met de zoekfunctie van de website op NT2 te zoeken.)
 • De Scholingswinkel
  De Scholingswinkel is een Nederlands-Vlaams samenwerkingsverband dat tot doel heeft (aspirant-)docenten Nederlands als vreemde/tweede taal te laten ervaren hoeveel plezier je kunt beleven aan het onderwijzen en leren van een vreemde taal. Door middel van workshops biedt de Scholingswinkel mogelijkheden om allerlei onderwerpen op een speelse manier aan de orde te stellen.
 • Fontys Tilburg - Post-HBO opleiding leraar Nederlands als 2e taal
  De Post-hbo opleiding leraar Nederlands als tweede taal richt zich op mensen die werkzaam zijn als docent Nederlands als tweede taal en die zich als NT2-docent willen bekwamen. Deelnemers moeten gedurende de duur van de opleiding een stageplek of aanstelling van ongeveer 5 contacturen per week als NT2-docent hebben.
 • HCO - Post-HBO opleiding Leraar Nederlands voor anderstaligen in het PO
  Het HCO Onderwijsadviesbureau in Den Haag biedt in samenwerking met Ipabo een opleiding aan voor leerkrachten uit het PO die lessen geven aan anderstaligen. De opleiding bestaat uit 20 bijeenkomsten van elk drie uur, verdeeld over een jaar. De globale doelstelling van iedere bijeenkomst is het overdragen van basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen die elke NT2-leraar in het primair onderwijs nodig heeft. De totale studiebelasting bedraagt 680 uur.
 • Het Perspectief Gent - opleiding leraar NT2
  Het Perspectief Gent organiseert een opleiding tot leraar Nederlands als Tweede Taal (NT2). Deze opleiding richt zich tot toekomstige NT2-docenten maar is eveneens bedoeld voor wie vandaag al NT2 geeft. Meer info en toelatingsvoorwaarden vind je op de website.
 • Hogeschool Utrecht, Centrum Archimedes - Post-HBO opleiding docent NT2
  Deze eenjarige post-hbo opleiding Docent Nederlands als tweede taal aan (jong)volwassenen is een basisopleiding die bedoeld is voor (beginnende) docenten die werkzaam zijn als docent NT2 in bve of vo (eerste opvang) en vrijwilligers die minimaal twee dagdelen per week stage lopen als docent NT2. De opleiding is vooral gericht op het trainen van docentvaardigheden in relatie tot NT2.
 • ITTA (Instituut voor taalonderzoek en taalonderwijs anderstaligen) - Nederland
  Het ITTA is een expertisecentrum voor Nederlands als Tweede taal. Het ITTA geeft adviezen en informatie over taalbeleid, ontwikkelt NT2-lesmateriaal, doet onderzoek, traint en begeleidt (NT2-)docenten en geeft cursussen Nederlands op de Werkvloer. het ITTA werkt zowel voor het primair en voortgezet onderwijs, als voor de beroeps- en volwasseneneducatie
 • K.U.Leuven - Postgraduaat Didactiek Nederlands voor Anderstaligen
  Deze opleiding richt zich tot lesgevers die specifieke deskundigheid willen opbouwen of uitdiepen rond de didactiek van het Nederlands voor anderstalige volwassenen (NT2-onderwijs) en voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs.
 • Provinciaal Documentatiecentrum Atlas - vorming
  Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas heeft tot doel het onderwijs en de vorming aan anderstaligen te stimuleren en te verbeteren. Het Documentatiecentrum geeft onder andere vorming over de didactiek van Nederlands aan anderstaligen en over intercultureel onderwijs. Leerkrachten, lectoren uit de lerarenopleiding, maar ook anderen die met onderwijs aan anderstaligen te maken hebben, kunnen een vormingssessie aanvragen.
 • Radboud in'to Languages - (na)scholing docenten NT2
  (Voorheen Universitair Taal- en Communicatiecentrum Nijmegen). Radboud in'to Languages organiseert een basiscursus voor (aspirant-)docenten NT2 die minimaal op HBO-niveau een taalkundige en/of didactische opleiding hebben genoten. Voor ervaren NT2-docenten organiseert het UTN vervolgmodules, workshops, alsook nascholing en coaching op maat.
 • Universiteit Antwerpen - Postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen
  De Universiteit Antwerpen organiseert elk jaar het postgraduaat Didactiek Nederlands aan Anderstaligen. De vorming richt zich tot wie een (bijkomende) competentie wil halen voor het onderwijs Nederlands aan Anderstaligen en omvat 21 studiepunten. Bovenstaande link leidt naar meer informatie over de doelstellingen, de toelatingsvoorwaarden en het specifieke programma.
 • Universiteit van Amsterdam - mastercourses
  De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam organiseert ieder jaar Mastercourses voor docenten uit het voorgezet (secundair) onderwijs. In dit aanbod zijn vaak ook opleidingen rond NT2 opgenomen. Bovenstaande link leidt naar de pagina waarop het huidige aanbod wordt toegelicht.
 • Vrije Universiteit Amsterdam - nascholingen Afdeling NT2
  De Afdeling NT2 verzorgt niet alleen onderwijs in het Nederlands als tweede taal voor aspirant-studenten, maar ook nascholing voor NT2-docenten. Hun website biedt een overzicht van trainingen, masterclasses en nieuw ontwikkelde cursussen.
 • Vrije Universiteit Amsterdam - opleiding docent NT2 in de volwasseneneducatie
  De Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim organiseren een opleiding 'Docent NT2 in de volwasseneneducatie'. De opleiding bevat twee onderdelen: een vakinhoudelijk deel (NT2) en een didactisch deel (Didactiek BVE). Bij succesvolle afronding verwerft men het certificaat NT2-docent en het erkende Bewijs van didactische bekwaamheid voor het BVE.
 • Vrije Universiteit Amsterdam - specialisatie NT2
  Binnen de richting Toegepaste Taalwetenschap kan je aan de Vrije Universiteit van Amsterdam een specialisatierichting volgen voor 'Nederlands als Tweede Taal'.
 • Vrije Universiteit Brussel - onderwijs Nederlands aan anderstaligen
  De VUBrussel biedt binnen haar academische lerarenopleiding Germaanse Talen het vak 'Onderwijs Nederlands aan anderstaligen' aan.
 • Wat & hoe - NT2
  Website van Josée Coenen waarop ze de materialen voor het NT2-onderwijs presenteert waaraan ze meewerkt. De website geeft ook toelichting bij de nascholingen die ze geeft over Nederlands aan anderstaligen.