Links

Start » » Cursussen Nederlands

Subrubrieken

Links

 • BIS Online (Vlaanderen)
  BIS (Begeleid Individueel Studeren) is een vorm van afstandsonderwijs voor volwassenen. Sinds 2003 is BIS een virtueel platform en verloopt de communicatie en uitwisseling van studiepakketten via het internet. Het online cursusaanbod omvat onder andere Nederlands voor anderstaligen.
 • Centra voor Basiseducatie (Vlaanderen)
  Er zijn 29 centra voor basiseducatie verspreid over Vlaanderen en Brussel. Zij organiseren cursussen voor laaggeschoolde volwassenen. Hun cursusaanbod omvat onder andere Nederlands als moedertaal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2). Op deze site vind je onder andere de contactgegevens van alle centra en hun cursusoverzicht.
 • Centra voor Volwassenenonderwijs (Vlaanderen)
  De centra voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen hangen rechtstreeks af van het Vlaamse ministerie van onderwijs. Via deze pagina kan men zowel de contactgegevens van alle CVO's opvragen, als opzoeken welke CVO's cursussen Nederlands als moedertaal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2) aanbieden.
 • Cursusweb/Taal (Nederland)
  Op deze website kan men zoeken naar cursussen Nederlands die aangeboden worden door commerciële bedrijven. Klik eerst op 'Zoek een cursus', en vervolgens op 'Nederlands (voor niet-Nederlandstaligen)'. Het is ook mogelijk om gericht naar de cursus-aanbieders zelf te zoeken.
 • Cursuswinkel.nl (Nederland)
  Hier kan kan men zoeken naar cursussen Nederlands en NT2 die aangeboden worden door commerciële bedrijven. Zoek in de trefwoordenlijst naar 'Nederlandse Taal', 'Nederlands voor anderstaligen', 'schrijfvaardigheid', 'leesvaardigheid', enz.
 • Databank Taal en Arbeidsmarkt (Nederland)
  Nederlandse bedrijven, gemeenten, arbeidsbemiddelaars en onderwijsinstellingen kunnen op deze website zoeken naar projecten werkgericht NT2-onderwijs. Men kan zoeken op type project, regio of branche. De site biedt ook nieuws en achtergrondinformatie.
 • Departement Onderwijs Vlaanderen - overzicht taalcursussen
  Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap biedt een overzicht aan van instanties die cursussen Nederlands (en andere talen) organiseren voor jongeren en volwassenen, in België en in het buitenland.
 • Gilde Samenspraak (Nederland)
  Binnen Gilde SamenSpraak, het taal- en integratieproject van Gilde Nederland, bieden honderden 50-plussers aan anderstaligen de mogelijkheid om op een informele manier Nederlands te spreken. Niet omdat er te weinig aanbieders van taalcursussen of formele inburgeringprogramma's zijn, maar wel omdat het ontbreekt aan alledaags contact met Nederlanders.
 • Huizen van het Nederlands (Vlaanderen)
  In Vlaanderen worden momenteel 8 Huizen van het Nederlands opgericht. Ieder Huis van het Nederlands neemt in een bepaalde regio de begeleiding op zich van anderstalige volwassenen die Nederlands willen leren, en helpt hen om uit het grote cursusaanbod een cursus te selecteren die aansluit bij hun specifieke niveau en behoeften. Hier vindt u links naar de websites van alle Huizen van het Nederlands.
 • ROC.NL - overzicht cursussen (Nederland)
  Op deze pagina kan men zoeken naar cursussen Nederlands in het cursusaanbod van alle regionale opleidingscentra voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (ROC's).
 • Spraakmaker (Brussel)
  Deze online gids geeft een overzicht van organisaties in Brussel die Nederlandse taallessen voor anderstaligen aanbieden (zowel voor jongeren als volwassenen).
 • Springest
  Springest biedt een overzicht van (talen)opleidingen, -trainingen en -cursussen in Nederland. Aanbieders krijgen gratis toegang om zich te presenteren. Uitgevers kunnen van de data gebruik maken in hun publicaties. Gebruikers krijgen gratis toegang om zelf geschikte aanbieders te vinden en benaderen.
 • Stepstone (Vlaanderen)
  Op deze portaalsite voor rekrutering kan men ook zoeken naar opleidingen Nederlands. (Selecteer 'Opleidingen', en kies in het zoekscherm het thema 'Nederlands'.)
 • taal.pagina.nl - cursussen
  Op deze dochtersite van startpagina.nl staan heel wat links naar commerciële bedrijven en en non profit organisaties die cursussen Nederlands organiseren voor moedertaalsprekers en anderstaligen. Interessante rubrieken zijn o.a.: 'Taalcursussen algemeen', 'Zelfstudie' en 'Nederlands als tweede taal'.
 • TaalcursusZoeker.nl
  Op deze site kan men zoeken naar aanbieders van cursussen Nederlands (en andere talen) in Nederland. Ook kleinere onderwijsinstituten zijn meegenomen.
 • VOKANS (Vlaanderen)
  De vzw Vormings- en Opleidingskansen is een opleidings- en tewerkstellingsorganisatie uit Vlaanderen met als doel de tewerkstellingskansen van werkzoekenden en werknemers te verhogen en te bestendigen. Daarvoor organiseren ze opleidingen en begeleiden ze werkzoekenden en werknemers. Het opleidingsaanbod omvat heel wat cursussen NT2.
 • Werk.nl (Nederland)
  Op deze website van het Centrum voor Werk en Inkomen kan je gericht zoeken naar allerlei cursussen en opleidingen, ingedeeld volgens opleidingsniveau. In het aanbod is ook Nederlands als tweede taal opgenomen. Zoek eerst op het onderwerp 'talen', en kijk dan in de cursusgroep 'Nederlands voor anderstaligen'.
 • Wordwatjewil.be (Vlaanderen)
  Op deze website kan gezocht worden naar opleidingen in Vlaanderen georganiseerd door de volgende educatieve sectoren: door de centra voor volwassenenonderwijs, de academies voor het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor basiseducatie, Begeleid Individueel Studeren, de VDAB, het sociaal-cultureel volwassenenwerk en door SYNTRA. Men kan specifiek zoeken naar cursussen Nederlands (moedertaal en NT2).