Links

Start » Onderwijs » » Universitaire talencentra

Links

 • Erasmus Universiteit Rotterdam - Taal- & trainingscentrum
  Het Taal- & Trainingscentrum verzorgt taalcursussen voor studenten, medewerkers en faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De cursussen zijn ook toegankelijk voor studenten van andere Nederlandse universiteiten en Hogescholen, alumni en externen met een HBO- of WO-opleidingsniveau.
 • Hogeschool-Universiteit Brussel - Talencentrum
  Het Universitaire Talencentrum van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) biedt een brede waaier taalcursussen aan.
  Het Talencentrum organiseert lessen Nederlands voor hoogopgeleiden. De cursussen variëren van intensief tot regulier onderwijs in dag- en avondprogramma's (niveau 1 tot 5). Daarnaast is er ook een beperkt aanbod vreemde talen.
 • Katholieke Universiteit Leuven - Instituut voor Levende Talen (ILT)
  Het ILT verzorgt cursussen Nederlands voor Anderstaligen voor studenten, medewerkers en buitenstaanders die het secundair onderwijs reeds hebben doorlopen. Hiernaast organiseert het ILT jaarlijks examens ter verkrijging van het certificaat Nederland als Vreemde Taal.
 • Linguapolis
  Linguapolis, het Instituut voor Taal en Communicatie van de Universiteit Antwerpen, zorgt voor opleiding en ondersteuning van het academische onderwijs voor de (toekomstige) studenten van de Universiteit Antwerpen. Linguapolis doet aan begeleiding en remediëring van de studietaal (Nederlands of Engels) of leert specifiek taalgebruik aan in een wetenschappelijke context.
 • NUT (Nederlandstalige Universitaire Talencentra in Nederland en Vlaanderen)
  De NUT is de koepel van Universitaire Talencentra in het Nederlands Taalgebied.
 • Radboud into Languages (UTN Nijmegen)
  Radboud in'to Languages organiseert cursussen Nederlands voor anderstaligen die voor zowel studenten en medewerkers als buitenstaanders toegankelijk zijn. Daarnaast biedt het UTN ook nascholing voor docenten Nederlands als tweede taal. Vanaf 21 september 2009 is Radboud in'to Languages de nieuwe naam van het Universitair Taal- en Communicatiecentrum Nijmegen (UTN).
 • Rijksuniversiteit Groningen - Talencentrum
  Het Talencenrum van de RUG verzorgt cursussen Nederlands voor anderstaligen voor medewerkers, studenten en overige belangstellenden. Het Talencentrum geeft cursussen Nederlands voor anderstaligen op verschillende niveaus. De cursussen zijn bedoeld voor cursisten met een hogere opleiding en zijn een goede voorbereiding op het Staatsexamen Nederlands als Tweede taal, programma II (staatsexamen NT2).
 • Technische Universiteit Delft - Instituut voor Techniek en Communicatie (IT&C)
  Het Instituut voor Techniek en Communicatie van de TU Delft verzorgt cursussen Nederlands voor (toekomstige) studenten, medewerkers en buitenstaanders. Zij beroept zich daarbij op de zogenaamde 'Delftse Methode': een didactiek voor het leren van een tweede of vreemde taal. De TU Delft biedt anderstaligen diverse NT2-cursussen Nederlands voor buitenlanders.
 • Technische Universiteit Eindhoven - Centrum voor Communicatie, Taal & Techniek (CTT)
  Het CTT verzorgt cursussen Nederlands voor medewerkers, studenten en, tegen betaling, ook voor overige belangstellenden. Daarnaast organiseert de faculteit ook specifieke cursussen voor het personeel.
 • Universiteit Gent - Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UTC)
  Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de Universiteit Gent organiseert cursussen Nederlands voor anderstaligen op verschillende ERK-niveaus (van A1 tot C1). De lessen vinden plaats in dag- of avondonderwijs en werden ontwikkeld voor hoogopgeleiden. Daarnaast biedt het UCT een breed gamma oplossingen voor alle taalvragen: van cursussen vreemde talen en communicatietrainingen tot proofreading van wetenschappelijke teksten en nascholing voor taaldocenten.
 • Universiteit Leiden - Talencentrum
  De universiteit Leiden biedt cursussen Nederlands als Tweede Taal aan voor aankomende buitenlandse studenten, buitenlandse uitwisselingsstudenten, buitenlandse studenten die al Nederlands spreken en hun Nederlands willen verbeteren, medewerkers van de universiteit en derden. Eventueel kan ook een inburgeringscursus worden gevolgd.
 • Universiteit Maastricht - Talencentrum
  Het Talencentrum van de Universiteit Maastricht heeft een uitgebreid cursusaanbod Nederlands: beginnerscursussen, training voor het staatsexamen, uitspraaktrainingen... Ook mensen die niet aan de universiteit verbonden zijn kunnen zich inschrijven.
 • Universiteit Twente - Taalcoördinatiepunt (TCP)
  Het Taalcoördinatiepunt biedt internationale studenten, onderzoekers en medewerkers cursussen Nederlands aan op vier niveaus: van een 'Intensive week' tot een cursus die toewerkt naar het Staatsexamen NT2. Voor uitwisselingsstudenten is er een speciale cursus. Daarnaast faciliteert het TCP zelfstudie.
 • Universiteit Utrecht - James Boswell Instituut
  De sectie neerlandistiek van het instituut verzorgt een breed scala van cursussen Nederlands als tweede c.q. vreemde taal, ten behoeve van (a.s.) studenten, medewerkers en buitenstaanders. Er zijn cursussen op verschillende niveaus (van beginners tot zeer vergevorderden), voor verschillende doelgroepen.
 • Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies
  Het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (voorheen Instituut voor Nederlands als Tweede Taal) is een universitair taleninstituut dat cursussen Nederlands verzorgt voor met name diegenen die aan de Universiteit van Amsterdam willen studeren, maar het Nederlands niet als moedertaal hebben. Er zijn cursussen voor verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus.
 • Universiteit van Tilburg - Talencentrum
  Het onderwijs van het Talencentrum richt zich op allerlei doelgroepen. Een deel van het onderwijspakket betreft een open aanbod dat in principe voor alle studenten en medewerkers bestemd is. Een ander deel van de cursussen en trainingen is bestemd voor specifieke doelgroepen en is dus niet voor iedereen toegankelijk. Deze cursussen kunnen een onderdeel zijn van het curriculum van een opleiding.
 • Université Catholique de Louvain (UCL): Institut des langues vivantes (ILV)
  Het talencentrum van de UCL verzorgt diverse cursussen Nederlands.
 • Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Nederlands Tweede Taal
  De afdeling Nederlands Tweede Taal van de Vrije Universiteit Amsterdam biedt cursussen Nederlands op diverse niveaus aan die ook toegankelijk zijn voor niet-studenten. Voor individuele docenten NT2 en teams van bijvoorbeeld ROC´s of andere taalbureaus verzorgt de afdeling Nederlands een aantal praktijkgerichte scholingen.