Links

Start » Onderwijs » » Leermiddelen voor anderstaligen

Subrubrieken

Links

 • Bibliografie van het Taaluniecentrum NVT
  Het Taaluniecentrum NVT onderhoudt een uitgebreide bibliografie voor anderstaligen die Nederlands leren. De bibliografie bevat leermiddelen, naslagwerken, didactische werken, tijdschriften, digitale media... en is op verschillende manieren doorzoekbaar. Er zijn ook verschillende overzichten aangelegd voor specifieke doelgroepen, taalniveaus en vaardigheden.
 • Bonte Was
  Een multimediale basiscursus Nederlands voor anderstalige volwassenen.
 • Databank Meertalig Materiaal
  Deze online databank bevat informatie over producten en projecten op het gebied van taalstimulering en leesbevordering, die kunnen worden ingezet voor kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands. De informatie is bedoeld voor alle bemiddelaars die zich beroepshalve bezig houden met onderwijs aan anderstalige kinderen.
 • Intertaal
  Intertaal is een Nederlands-Belgische boekhandel en uitgeverij gespecialiseerd taalleermaterialen. Via hun webwinkel kunnen veel NT2-materialen online besteld worden.
 • Leermiddelenplein
  Op deze website kunt u leermiddelen opzoeken. Op het gebied van onderwijs Nederlands (taalvaardigheid, literatuur en leesbevordering, spelling...) vindt u veel lesmateriaal met informatie waar het materiaal verkrijgbaar is.
 • Methode IJsbreker
  Een NT2-methode voor laag opgeleide volwassen anderstaligen
 • Methodes NT2 Malmberg
  Informatie over de methodes Opstapcursus NT2, Alfa, Startpunt, Nieuwe Buren, Nieuw Perspectief en Examentrainer NT2.
 • Methodes NT2 Noordhoff Uitgevers
  Informatie over de NT2-methodes van uitgeverij Wolters-Noordhoff. Klik op 'Nederlands voor anderstaligen NT2'.
 • Methodes NT2 ThiemeMeulenhoff
  Informatie over de NT2-methodes van uitgeverij ThiemeMeulenhoff.
 • Nederlandse grammatica voor Franstaligen
  De Nederlandse Grammatica voor Franstaligen (NGF) is bedoeld als een descriptieve grammatica waarin de Nederlandse zinsbouw beschreven wordt vanuit het perspectief van de Franstalige. De NGF is opgezet als een handboek voor gevorderde studenten Nederlands van wie de moedertaal het Frans is.
 • Wat & hoe - NT2
  Website van Josée Coenen waarop ze de materialen voor het NT2-onderwijs presenteert waaraan ze meewerkt. De website geeft ook toelichting bij de nascholingen die ze geeft over Nederlands aan anderstaligen.