Links

Start » » Geletterdheid

Subrubrieken

Links

 • Alfabetisering.nl
  Een website rond de in Nederland gevoerde landelijke campagne Alfabetisering Autochtone Nederlanders, die geleid wordt door het van CINOP (Centrum voor Innovatie van opleidingen).
 • BVNT2 (Beroepsvereniging van docenten NT2)
  Deze Nederlands-Vlaamse vereniging biedt docenten NT2 een platform voor informatie-uitwisseling, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering. advies, ondersteuning, De Beroepsvereniging organiseert onder andere de jaarlijkse NT2-conferentie.
 • Eenvoudig Communiceren
  Eenvoudig Communiceren is een organisatie die zich sterk maakt voor begrijpelijke informatie in gewone taal. Daartoe geeft ze een aantal publicaties uit waaronder de Start!-krant, de PrO-krant en de Okee-krant. Ook heeft Eenvoudig Communiceren in samenwerking met de stichting Makkelijk Lezen keurmerken ontwikkeld voor publicaties die voor iedereen toegankelijk zijn.
 • Low Educated Second Language and Literacy Acquisition (LESLLA)
  LESLLA is een internationaal forum van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in tweedetaalverwerving door volwassen anderstaligen met weinig of geen scholing in het land van herkomst. (Engelstalige website)
 • mijnabc.nl
  De stichting Lezen en Schrijven heeft internetgebruik toegankelijk(er) gemaakt voor laaggeletterden met een eenvoudig te navigeren webportaal, dat gemakkelijk in gebruik is en laaggeletterden toegang geeft tot relevante en praktisch bruikbare informatie.
 • Nedwerk NT1
  Nedwerk NT1 (voluit: Stichting landelijk netwerk Nederlandstaligen in de basiseducatie) behartigt de belangen van Nederlandstalige (autochtone) volwassenen die nauwelijks of geen opleiding gevolgd hebben. De stichting stelt zich tot doel de deelname van deze doelgroep aan de (basis)educatie te doen toenemen door profilering van de doelgroep en door publiciteit. Ook tracht zij de kwaliteit van het onderwijs te verhogen door het bevorderen van onderzoek en het stimuleren tot inhoudelijke vernieuwing.
 • Postfonds Alfabetisering
  Dit fonds, opgericht op initiatief van De Post, en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, ondersteunt innoverende of sensibilisatieprojecten rond het thema alfabetisering van jongeren en volwassenen. Een projectvoorstel kan uitgaan van een individu, een vereniging, een groep vrijwilligers of een instelling. De initiatiefnemer moet in België verblijven en het project in België uitvoeren.
 • Stichting ALFAbeter
  De stichting ALFAbeter heeft als doel functioneel analfabete (autochtone) volwassenen te ondersteunen. Eén van de activiteiten is het uitgeven van multimediale programma'swaarmee men op een plezierige manier beter leert lezen en schrijven. De stichting ALFAbeter geeft ook scholing en advies aan ROC's, landelijke of gemeentelijke overheden en andere betrokkenen.
 • Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering ABC
  Deze stichting ondersteunt mensen die een alfabetiseringscursus volgen op verschillende manieren (o.a. door ontmoetingsdagen te organiseren en een nieuwsbrief uit te geven). Voorts houdt deze stichting zich bezig met het sensibiliseren van het beleid en de publieke opinie op het vlak van de alfabetiseringsproblematiek.
 • Stichting Dyslexie Fonds
  De Stichting Dyslexie Fonds houdt zich bezig met het werven van fondsen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie.
 • Stichting Lezen en Schrijven
  De Stichting Lezen & Schrijven heeft als doelstellingen om ongeletterdheid door de samenleving te laten onderkennen als een belangrijk sociaal- economisch probleem en om ongeletterdheid te helpen voorkomen door samenwerking te stimuleren tussen deskundige en geïnteresseerde individuen en organisaries uit publieke- en private sectoren.
 • Stichting Makkelijk Lezen
  Stichting Makkelijk Lezen wil het lezen voor mensen met leesproblemen makkelijker maken. Dit gebeurt onder andere door de toekenning van het keurmerk Makkelijk Lezen aan boeken en het keurmerk Gewone Taal aan informatieve teksten.
 • Wablieft Krant
  Wablieft is een wekelijkse krant, die het nieuws brengt op een klare, heldere manier in een eenvoudige taal. Dat maakt het zeer geschikt voor gebruik in het onderwijs (bvb. voor alfabetisering). Wablieft wordt uitgegeven door het VOCB (Vlaams Ondersteuningscentrum voor de Basiseducatie).