Links

Start » » Leermiddelen

Subrubrieken

Links

 • KlasCement - Talen
  Op de Vlaamse portaalsite klascement is er ook een platform speciaal voor taalonderwijs. Hier kan je heel gericht op zoek naar allerhande informatie én leermiddelen voor het onderwijs Nederlands: lesvoorbereidingen, toetsen, computeractiviteiten, software...
 • Leermiddelengids Nederlands
  In de Leermiddelengids Nederlands kan men informatie opzoeken over meer dan 15.000 leermiddelen voor de les Nederlands in het basis-, voortgezet/secundair en volwassenenonderwijs. Ze biedt ook informatie over de vindplaats van materialen: waar ze ontleend, aangekocht of gedownload kunnen worden.
 • Leermiddelenplein
  Op deze website kunt u leermiddelen opzoeken. Op het gebied van onderwijs Nederlands (taalvaardigheid, literatuur en leesbevordering, spelling...) vindt u veel lesmateriaal met informatie waar het materiaal verkrijgbaar is.
 • Programma-matrix
  De Programma-matrix is een elektronische database, waarin educatieve software volgens een vast stramien van objectieve kenmerken wordt beschreven. De Programma-matrix heeft als doel scholen te helpen bij het maken van een verantwoorde keuze in educatieve software. Dit wordt mogelijk gemaakt door de mogelijkheid om bij de school passende zoekcriteria in te voeren.
 • Televisie op school
  Teleac/NOT biedt twee keer per jaar een aanbod van televisieprogramma's voor diverse vakgebieden, waaronder taal. Dat aanbod, evenals het uitzendschema en enkele e-magazines zijn te vinden op deze site.