Nieuwsberichten

Nieuws van de dbnl: teksten juni 2005

03/06/2005

Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
http://www.dbnl.org/


Oplevering teksten juni 2005
http://www.dbnl.org/nieuws/opl062005.htm

 • P.C. Boutens, Strofen en andere verzen uit de nalatenschap van Andries de Hoghe
 • Jan Bruylants, Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen
 • Frans Coenen, Zondagsrust
 • Ch.M. van Deventer, Krabbeltjes van Oom Chap
 • De Gids. 1837
 • Pieter 't Hoen, Nieuwe proeve van klijne gedichten voor kinderen
 • P.C. Hooft, Theseus en Ariadne
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1903-1910
 • Felicie Jehu, Nel de ontembare
 • Henriette van Noorden, Weet je nog wel van toen?
 • Johanna Reiss, De schuilplaats
 • Kees Valkenstein, De aeroplaan van m'nheer Vliegenthert
 • Margot Vos, Meiregen. Een bundel kinderverzen
 • J.F. Willems (red.), Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands (deel 2)
 • Marie C. van Zeggelen, De gouden kris

Nieuw: Informatie over literaire titels in handige overzichten

De dbnl maakt deze maand een begin met het aanbieden van informatie over specifieke titels uit de Nederlandse literatuur. Voorheen werden de beschikbare titels alleen in een alfabetisch op auteur gesorteerd overzicht aangeboden, maar nu kan ook een alfabetisch overzicht op titel bekeken worden, naast een chronologisch overzicht. Bovendien worden de teksten uitgesorteerd naar genre.

Deze overzichten kunnen nog enige oneffenheden bevatten; met name de dateringen en ook de verschillende genretoekenningen zullen de komende weken nog verder verfijnd en verbeterd worden.

Ondertussen werkt de dbnl ook aan het aanbieden per titel van alle relevante informatie die op dit moment in de dbnl aanwezig is; niet alleen zal er dan worden doorverwezen naar eventueel beschikbare edities, maar ook naar informatie over de auteur, naar eventuele encyclopedische informatie over het betreffende werk, en naar relevante artikelen en monografieën. Een eerste proeve van dergelijke overzichten is nu al te bekijken wanneer vanuit een lijst onder 'beschikbare titels' een specifieke titel wordt aangeklikt. Binnenkort zullen dergelijk overzichten ook worden gepresenteerd bij de afdeling 'Nederlandse taal'.Nieuwe gedichten mei 2005
http://www.dbnl.org/gedichten/

 • Toon Tellegen, 'b'

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0