Nieuwsberichten

Onderzoekers bepleiten individueel literatuuronderwijs

26/07/2005

Dat de ene leerling graag leest en de andere niet, weet elke docent. Maar hoe dat precies komt is niet zo duidelijk. En of het beïnvloed kan worden nog veel minder. Nieuwsgierig naar het antwoord op deze vragen hebben Walter Schlundt Bodien en Fransje Nelck- da Silva Rosa, beiden leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs, tien jaar lang empirisch onderzoek gedaan naar de vraag of er verband bestaat tussen leesattitude en persoonlijkheidsontwikkeling.

Dat verband tussen leesattitude en persoonlijkheidsontwikkeling is er, zo blijkt uit hun onlangs afgeronde promotieonderzoek. Daar kan het onderwijs zijn voordeel mee doen: als jongeren een tekst op verschillende manieren kunnen benaderen, is dat positief voor hun houding ten aanzien van lezen en voor hun persoonlijkheidsontwikkeling. Het expliciet trainen van reflectiecapaciteit bevordert de leesattitude en heeft effect op aspecten van ego-ontwikkeling.

De onderzoekers concluderen dat het in het belang is van leerlingen dat er geen klassikaal literatuuronderwijs wordt gegeven maar onderwijs gericht op individuele leerlingen. Van de docent mag dan wel kennis van de ontwikkelingsfasen van de leerlingen, zowel op het vlak van de persoonlijkheid als van de leesattitude, worden verwacht.

De belangrijkste bevindingen van Schlundt Bodien en Nelck-da Silva Rosa zijn samengevat in een brochure uitgegeven door Stichting Lezen, die het promotieonderzoek mede financierde. Deze brochure Als jongeren lezen is een publieksuitgave van het academische proefschrift en bevat ook een didactisch model voor het aanleren van gedifferentieerde vormen van reflectie in relatie tot het lees- en literatuuronderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs. Daardoor kunnen de verworven inzichten gemakkelijker in de praktijk gebracht worden. De brochure is te bestellen bij Stichting Lezen, o.a. via http://www.lezen.nl/publicaties.html.

Bronnen: nieuwsbericht Stichting Lezen, Boekbalie.nl.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0