Nieuwsberichten

Naam Jan Campert na onderzoek gezuiverd

29/09/2005

In februari 2005 leidde een reportage in NRC Handelsblad tot commotie rond de journalist en dichter Jan Campert. Campert, naamgever van de Jan Campert-Stichting, zou in het concentratiekamp Neuengamme mogelijk niet van uitputting zijn gestorven, maar wegens verraad door Nederlandse medegevangen zijn geliquideerd. In de hoop op lichter werk en extra eten zou hij hebben geprobeerd in het gevlei te komen bij de Duitsers, waarbij hij uiteindelijk zo ver zou zijn gegaan de namen van enkele leden van de geheime kampraad te verraden. De verzetsman Gerrit Kleinveld had dat onthuld aan NRC-verslaggever Godert van Colmjon. Zijn bron was Jan van Bork (1909-1987), in Neuengamme blokoudste van de barak waar Campert verbleef.

De gemeente Den Haag besloot daarop stadsarchivaris Charles Noordam te laten onderzoeken of deze zware beschuldigingen terecht waren. In dat geval zou de naam van de Jan Campert-Stichting wellicht moeten worden veranderd. Noordam heeft zijn bevindingen in een rapport beschreven. Deze week presenteerde Noordam zijn rapport. Zijn voornaamste conclusies zijn dat het uitermate onwaarschijnlijk is dat Campert door zijn medegevangenen werd vermoord en dat de kritiek op zijn pro-Duitse houding tijdens de bezettingsjaren deels ongegrond is.

Citaat uit het rapport:

De dood van Jan Campert in Neuengamme

De aantijgingen aan het adres van Jan Campert inzake verraad in Neuengamme van een illegale kampraad en de weigering om aan voedselverdeling mee te werken kunnen op belangrijke onderdelen als onwaarschijnlijk worden gekwalificeerd:
 • in de betreffende periode was er niet zoiets als een illegale kampraad.
 • van gedwongen medewerking aan herverdeling van voedsel blijkt noch uit getuigenverklaringen noch uit de literatuur.

  Bovendien zijn er omstandigheden, die het waarschijnlijk maken, dat Jan Campert is overleden ten gevolge van de uitzonderlijk zware kampomstandigheden:
 • Jan Camperts dood sluit statistisch geheel aan bij een overlijden op grond van de uitzonderlijke zware kampomstandigheden.
 • de geregistreerde doodsoorzaak van Jan Campert blijkt overeen te komen met de in een andere registratie vastgelegde resultaten van op twee verschillende tijdstippen uitgevoerde onderzoeken naar ziekteverschijnselen.

  (Einde citaat.)
 • Bron en nadere informatie: Boekbalie.nl.

  Nieuwsarchief


  2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
  2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  0: 0