Nieuwsberichten

Nederlandse Taalunie publiceert geactualiseerde Woordenlijst

14/10/2005


Uitgebreide informatie over de nieuwe editie van de Woordenlijst Nederlandse Taal of het Groene Boekje is (inclusief onderstaand persbericht) te vinden op: http://taalunieversum.org/taal/spelling


Persbericht Nederlandse Taalunie, d.d. 12 oktober 2005:
Nederlandse Taalunie publiceert geactualiseerde Woordenlijst

Alle gezaghebbende woordenboeken en andere spellingbronnen volgen spelling nieuwe editie Woordenlijst, herkenbaar aan logo 'officiële spelling'.


Vanaf 15 oktober is de geactualiseerde Woordenlijst Nederlandse Taal verkrijgbaar. Deze vervangt de editie van december 1995. Alle gezaghebbende spellingbronnen Nederlands die het nieuwe keurmerk dragen (spellingslogo), hanteren nu dezelfde spelling als de Woordenlijst. Mede om de continuïteit te waarborgen, besloten de verantwoordelijke ministers van de Taalunie in 1994 dat er om de tien jaar een nieuwe editie van de Woordenlijst zou verschijnen, met behoud van de officiële spellingvoorschriften.

De enige verandering in de regels is de toevoeging van de tussen-n in samenstellingen met een dierennaam als eerste en een plantkundige aanduiding als tweede deel. De uitzondering die nog bestond voor woorden als 'paardebloem' is daarmee vervallen; de schrijfwijze wordt 'paardenbloem'. De andere veranderingen liggen op woordniveau en betreffen bijvoorbeeld het hoofdlettergebruik en de schrijfwijze van afkortingen. Het gaat dan vooral om aspecten die de officiële voorschriften niet of heel oppervlakkig behandelen.

Nieuwe woorden zijn toegevoegd, zoals leenwoorden uit andere talen, en woorden die niet meer worden gebruikt, zijn geschrapt. Ook zijn er ruim 500 nieuwe Surinaams-Nederlandse woorden opgenomen. Suriname is toegetreden tot de Nederlandse Taalunie en zal de spelling van de Taalunie officieel invoeren.

De tekst van de Leidraad, de uitleg over spellingkwesties die voorafgaat aan de Woordenlijst, is volledig vernieuwd. De indeling in hoofdstukken en paragrafen is overzichtelijker, het aantal taalkundige termen is tot een minimum teruggebracht, de tekst bevat veel meer voorbeelden en er zijn diagrammen en overzichtsschema's opgenomen. Bovendien bevat de Leidraad een uitgebreide index met trefwoorden, zodat de taalgebruiker snel zijn weg vindt.

De Nederlandse Taalunie heeft samengewerkt met de makers van gezaghebbende woordenboeken en andere spellingbronnen, zoals de spellingcorrectie in de tekstverwerker. In het vervolg zullen al die partijen gebruikmaken van dezelfde regels en principes. Bovendien zullen zij gezamenlijk afstemmen als er zich bij toepassing van de regels problemen voordoen. Producten waarvan de spelling overeenkomt met de Woordenlijst mogen het spellingslogo van de Taalunie voeren. Dat keurmerk garandeert de gebruiker dat het product in overeenstemming is met de officiële spelling. Deze aanpak is uniek. In geen enkele ander ons bekend taalgebied wordt op deze manier samengewerkt aan eenduidigheid van de spelling.

De invloed op het onderwijs is gering. Uit onderzoek is gebleken dat leermethodes Nederlands voor het Voortgezet/Secundair Onderwijs nauwelijks hoeven te worden aangepast. In een werkboek voor het vierde jaar van het Voortgezet/Secundair onderwijs bleken slechts 22 wijzigingen nodig op een totaal van 52.000 woorden. Dat komt overeen met 0,04%. In opdracht van de Taalunie is een computerprogramma ontwikkeld, waarmee uitgevers en overheidsinstellingen hun teksten economisch en doeltreffend kunnen actualiseren.

De Woordenlijst is vanaf 15 oktober kosteloos te raadplegen via (www.woordenlijst.org). Taalgebruikers met vragen kunnen terecht op de taaladviessite van de Taalunie (www.taaladvies.net). De taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal en de Dienst Taaltelefoon van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap zullen schriftelijke en telefonische vragen beantwoorden.


In de Nederlandse Taalunie voeren de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Taalunie is te vinden op www.taalunieversum.org.

Voor meer informatie over de Woordenlijst kunt u contact opnemen met Ilse van Bladel of Hanneke de Weger van de Taalunie via ivanbladel@taalunie.org, hdeweger@taalunie.org of via + 31 70 346 95 48.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0