Nieuwsberichten

Helft eerstejaarsstudenten journalistiek mist basale taalvaardigheden

28/10/2005

Ongeveer de helft van de eerstejaarsstudenten op de journalistiekopleidingen in Utrecht en in Tilburg zakt voor het eerste studiejaar omdat ze niet over voldoende basale taalvaardigheden beschikken, met name op het gebied van spelling en woordenschat. In Tilburg wordt de taalvaardigheidstoets aan het einde van het eerste jaar door 50 procent van de eerstejaars niet gehaald. Die toets, die gehaald moet worden om door te mogen stromen naar het tweede jaar, gaat ervan uit dat de taalvaardigheid aan het eind van het eerste jaar op het niveau moet liggen van een havo-eindexamenleerling. Dat is opmerkelijk te noemen, omdat het overgrote deel van de eerstejaars een havo- of zelfs vwo-diploma op zak heeft.

Van de 24 eerstejaarsstudenten in Utrecht, weten er bijvoorbeeld minstens acht in onvoldoende mate wanneer ze een werkwoordsvorm met een d of met een t moeten schrijven. De Utrechtse journalistenopleiding zag zich daarom genoodzaakt een bijspijkercursus spelling te geven aan de kersverse studenten. Want een journalist die niet kan spellen, kan zijn werk niet goed verrichten: voor een journalist is taal het belangrijkste wapen; dat moet vlijmscherp zijn.

Over de oorzaken van de spellingproblemen lopen de meningen uiteen. Docent Gerard Sweep van de School voor Journalistiek in Utrecht wijst het studiehuis als (indirecte) schuldige aan. Hij stelt vast dat journalistiekstudenten met een spellingprobleem vaak een matige studiementaliteit en zelfredzaamheid hebben. Hij ziet daar een direct causaal verband tussen: de studenten zijn niet fanatiek met hun studie bezig en vinden bepaalde zaken (zoals een foutloze spelling) al vlug onbelangrijk. Sweep wijt het gebrek aan studiementaliteit en zelfredzaamheid aan het falen van het studiehuis, dat leerlingen nu net een positieve studiementaliteit en een grote zelfstandigheid moet bijbrengen.
Docent Engelman van de School voor Journalistiek in Utrecht pleit voor 'taalpolitie' op de middelbare school: "In de derde of vierde klas zou een taalagent leerlingen bewust moeten maken van het belang van taal. Nu wordt te veel afgerekend op inhoud: heeft de leerling de stof wel begrepen? Hoe hij zijn antwoorden formuleert, daar is te weinig aandacht voor.''

Ook de eerstejaars studenten van de School voor Journalistiek op de Fontys Hogescholen in Tilburg hebben spelling- en andere basale taalvaardigheidsproblemen. Docent taalbeheersing Ineke Sinnema vertelt dat de taalvaardigheid van de eerstejaars ieder jaar weer tegenvalt. "Wij beginnen de opleiding met een diagnostische taaltoets. Spellingvaardigheid, woordenschat, zinsbouw en stijlvermogen moeten aan het eind van het eerste jaar op het niveau van havo 5 liggen. Van de 300 eerstejaars - en die zijn allemaal in bezit van een vwo-, havo- of mbo-diploma - zakt 70 procent voor die toets. Ja, daar schrikken de leerlingen zelf meestal ook van. Op school leren ze kennelijk andere dingen.'' Met zelfhulpcursussen en in studiegroepen kunnen de journalisten in spe in Tilburg een jaar lang hun taalvermogen tot het vereiste basisniveau opvijzelen. Of dat lukt? Sinnema: "De helft van de eerstejaarsstudenten valt af.''

Bron en nadere informatie: NRC Handelsblad; zie ook het artikel 'Taalpolitie op de middelbare school' in NRC Handelsblad.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0