Nieuwsberichten

Vlaamse Rand rond Brussel krijgt 91 extra leerkrachten voor Nederlands

09/11/2005

Vanaf 1 januari 2006 kunnen de basisscholen in de 19 gemeentes van de Vlaamse Rand rond Brussel 91 extra voltijdse leerkrachten aanwerven om de taalachterstand bij anderstaligen weg te werken. De schoolteams krijgen ook ondersteuning (bv. lesmateriaal) om te werken aan taalvaardigheid. Dat zijn twee opvallende onderwijsmaatregelen die minister Vandenbroucke, bevoegd voor de Vlaamse Rand, neemt met de 5 miljoen euro extra die voorzien zijn in de meerjarenbegroting. Ook naar taalopleiding voor werkzoekenden en naar taalpromotie door vzw De Rand gaan bijkomende middelen. Dat zei minister Vandenbroucke op 8 november 2005 bij de voorstelling van zijn beleidsbrief voor de Vlaamse Rand.

In de regeringsverklaring van 18 mei 2005 kondigde de Vlaamse regering heel wat nieuwe maatregelen aan voor de Vlaamse Rand. Minister Frank Vandenbroucke verkreeg hiervoor bij de bespreking van de meerjarenbegroting de nodige extra middelen: in 2006 wordt 25 miljoen euro uitgetrokken voor sociale woningbouw via Vlabinvest en 5 miljoen euro kan worden ingezet om de kennis van het Nederlands te vergroten, zodat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.

Bij de besteding van de 5 miljoen euro gaat minister Vandenbroucke verder dan het klassieke onthaalbeleid waarbij alleen nieuwkomers aangesproken worden. Alle anderstaligen in de Rand moeten op verschillende momenten aangesproken en gemotiveerd worden om Nederlands te leren.

Bron en nadere informatie: Persmededeling Kabinet Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, 8 november 2005.

Nieuwsarchief


2018: 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0