Nieuwsberichten

Nieuwe UvA-leerstoel voor letterkunde Suriname, Antillen en Aruba

28/11/2005

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft aan de Faculteit der Geesteswetenschappen de bijzondere leerstoel West-Indische letteren ingesteld, vanwege de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek en met financiële steun van de Stichting Bert Schierbeek Fonds. De leerstoel is gericht op onderwijs en onderzoek in de historische en hedendaagse letterkunde van Nederlands West-Indië. Hiermee is er voor het eerst in Nederland een speciale leerstoel voor de letterkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba uit verleden en heden.

Met de nieuwe leerstoel heeft de afdeling Neerlandistiek van de UvA een derde leerstoel verworven op het gebied van de letterkunde van de voormalige gebiedsdelen van Nederland. Ook de leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde en de leerstoel Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis, in het bijzonder van Oost-Indië, zijn aan de afdeling Neerlandistiek gevestigd. Door de combinatie van de drie leerstoelen kan een uniek studieprogramma aangeboden worden, waarin koloniale en postkoloniale aspecten van de Nederlandse literatuur in hun samenhang bestudeerd worden.

De bijzondere leerstoel West-Indische letteren wordt ingesteld vanwege de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS). Deze stichting richt zich onder andere op het initiëren, bevorderen en instandhouden van de studie op het gebied van de taal en letteren, cultuur en de geschiedenis van Suriname. De financiering van de bijzondere leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Bert Schierbeek Fonds, die zich inzet voor de bevordering van het literaire klimaat in Nederland. Het Bert Schierbeek Fonds is een particulier fonds, gelieerd aan het Fonds voor de Letteren.

De werving voor de bijzondere leerstoel zal in de winter van 2005-2006 plaatsvinden. De intentie is om de bijzonder hoogleraar per september 2006 te laten aantreden.

Bron: persbericht Universiteit van Amsterdam.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0