Nieuwsberichten

Winnaar Taalunie Scriptieprijs 2005 bekend

09/12/2005

Elk jaar reikt de Nederlandse Taalunie de Taalunie Scriptieprijs uit, afwisselend voor een scriptie over een letterkundig onderwerp en voor een scriptie op het gebied van taalkunde/taalbeheersing.

Op 9 december 2005 werd in Nijmegen de Taalunie Scriptieprijs uitgereikt voor een scriptie over taalkunde/taalbeheersing.

Uit de acht genomineerden besloot de jury unaniem de Taalunie Scriptieprijs 2005 toe te kennen aan Maartje Janssen (Radboud Universiteit) voor haar scriptie Het gebruik van hun als subject. Een sociolinguïstische studie. Zij ontvangt een prijs van € 2.250.

De jury had waardering voor de doordachte manier waarop in de scriptie een actueel verschijnsel wordt behandeld. Vanuit relevante onderzoeksvragen komen diverse hypotheses op systematische wijze aan de orde en deze worden op een valide manier getoetst. Boven alles was de jury bijzonder te spreken van de originele methode die in de scriptie gebruikt wordt: het samenbrengen van corpusonderzoek en evaluatie-onderzoek vond de jury erg lovenswaardig.

Het volledige juryrapport is te vinden op http://www.taalunieversum.org/onderwijs/scriptieprijs/

De zeven overige genomineerden ontvangen een aanmoedigingprijs. In alfabetische volgorde zijn dit:

 • Linsey Bertels (Katholieke Universiteit Leuven)
  De verwerving van het Nederlandse werkwoordsysteem door volwassen studenten Nederlands voor anderstaligen. Een corpusgebaseerde studie
 • Kim Heylen (Universiteit Antwerpen)
  De 10 jarigen van vandaag, de geletterde sprekers en schrijvers van morgen: een analyse van 3 lexicale quanta in spreker en schrijven van kinderen
 • MaartenJan Hoekstra (Universiteit van Amsterdam)
  Van alkoof tot zolder. De etymologie van ruimtebenamingen
 • Maartje Janssen (Radboud Universiteit)
  Het gebruik van hun als subject. Een sociolinguïstische studie
 • Janet Lassche (Vrije Universiteit Amsterdam)
  De [hoeven maar te + infinitief] en-constructie en de [hoeven maar te + infinitief] of-constructie. Een onderzoek naar de verschillen tussen deze constructies
 • Karin Pijper (Universiteit Leiden)
  Als ík dat zeg .... Analyse en beoordeling van argumentatie in de speeches van het ministerie BKZ
 • Katrien De Valck (Universiteit Gent)
  De taalattitudes van tweetalige jongeren in de rand rond Brussel
 • Janneke Wilting (Universiteit van Tilburg)
  Visuele expressies van emoties in congruente en incongruente condities. Een onderzoek naar de productie en perceptie van emotionele gezichtsuitdrukkingen via de Velten Mood Induction Procedure

Noot voor de pers:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maya Rispens, mrispens@taalunie.org, telefoon + 31 70 346 95 48.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0