Nieuwsberichten

'Werk van Taalunie is concreet en meetbaar'

07/02/2006

In een ingezonden artikel in het Financieele Dagblad reageert Linde van den Bosch, algemeen secretaris van de Taalunie, op het verwijt dat de Taalunie een ambtelijke instelling zou zijn die jaarlijks miljoenen verslindt. De inhoud is van het artikel is als volgt:


Werk van Taalunie is concreet en meetbaar

LINDE VAN DEN BOSCH

In de krant van 28 januari stelde correspondent Timmer de Taalunie voor als een ambtelijke instelling die jaarlijks miljoenen verslindt. Graag geef ik enkele feiten, opdat de lezer zich met kennis van zaken een eigen oordeel kan vormen.

De Taalunie is een kleine projectorganisatie voor Nederland, Vlaanderen en Suriname met relatief bescheiden middelen. Een paar belangrijke resultaten van de laatste jaren:

  • Op dit ogenblik wordt Nederlands gegeven aan ongeveer tienduizend buitenlandse studenten aan 220 universiteiten in ruim veertig landen. De Taalunie ondersteunt deze docentschappen met onder andere subsidies, cursussen voor docenten en studenten en een examen Nederlands als Vreemde Taal.
  • Over enkele weken ziet dankzij de steun van de Taalunie een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis het licht, ruim vijftig jaar na zijn voorganger. De behoefte aan een dergelijk naslagwerk wordt breed onderschreven.
  • De Taalunie speelt een beslissende rol bij de vervaardiging van belangrijke naslagwerken zoals de Algemene Nederlandse Spraakkunst en tweetalige woordenboeken, zoals voor Arabisch, Portugees en Deens.
  • Onze taal moet een volwaardige rol kunnen blijven spelen in het professionele taalverkeer en in moderne technologische toepassingen, zoals spraaksystemen en vertaaltechnologie. De Taalunie waarborgt dat software en digitale bestanden toegankelijk zijn voor wetenschap en industrie.
  • De Taalunie heeft een taaladvieswebsite ingesteld. Jaarlijks doen meer dan 350.000 gebruikers een beroep op die voorziening en worden meer dan 16.000 taalvragen beantwoord.
  • De Taalunie verzamelt informatie over de Nederlandse taal in het onderwijs in het hele taalgebied en stelt deze via haar website ter beschikking, bijvoorbeeld conclusies uit onderzoek naar het onderwijs Nederlands, artikelen uit vaktijdschriften en antwoorden op onderwijsvragen. Wie nog beter wil weten wat de Taalunie doet, kan terecht op www.taalunieversum.org.

De Taalunie heeft als uitgangspunt dat gebruikers van het Nederlands die taal doeltreffend moeten kunnen gebruiken. Hiervoor zijn instrumenten nodig zoals woordenboeken, grammatica's, taaladviezen en leermethodes. De Taalunie zet zich ervoor in dat die er ook komen. Ook spelling hoort hierbij; het schriftelijk taalverkeer is gediend met een actuele en uniforme spelling. De Woordenlijst 2005 is kosteloos raadpleegbaar op www.woordenlijst.org.

Met de Woordenlijst 2005 verandert er weinig in de dagelijkse spellingpraktijk: minder dan 0,05% in kranten en minder dan 0,02% in literaire teksten. De Taalunie heeft bij de voorbereiding van de nieuwe Woordenlijst gelet op de belangen van de taalgebruiker. Veel aanpassingen sluiten aan bij wat de meeste mensen al schreven. Ook spellingeenheid was een wens van de taalgebruiker. De Woordenlijst 2005, andere woordenboeken, zoals Van Dale, en programma's voor automatische spellingcontrole hanteren nu dezelfde spelling.

Linde van den Bosch is algemeen secretaris van de Taalunie.

February 03, 2006


Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0