Nieuwsberichten

Witte spelling haaks op gewenste eenheid

13/02/2006

Witte spelling haaks op gewenste eenheid

Kranten schrijven al veel woorden conform geactualiseerde Woordenlijst

Een aantal Nederlandse dag- en weekbladen en het Genootschap Onze Taal presenteerden dit weekend hun plannen voor het 'Witte Boekje' (Spellingwijzer Onze Taal), als 'tegenhanger' en 'alternatief' voor het officiële Groene Boekje. De Taalunie betreurt dat hiermee de eenheid in spelling wordt doorbroken. Afwijkende normen zaaien verwarring. Het gemak van de taalgebruiker is juist met eenheid gediend.

In 1995 leidden verschillen in spelling tussen het Groene Boekje en Van Dale tot onbegrip. Ook het Genootschap Onze Taal betreurde de afwijkingen tussen Taalunie en Van Dale. De taalgemeenschap wenste duidelijkheid door eenheid. Daarom heeft de Taalunie zich samen met andere gezaghebbende naslagwerken, waaronder Van Dale, voor die eenheid ingezet.

De 'witte spelling' bedreigt niet alleen de eenheid tussen de naslagwerken maar ook die tussen de landen. Het Nederlands is de gemeenschappelijke taal van 22 miljoen mensen in Nederland, Vlaanderen, Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen.

Over de kwaliteit van het 'witte alternatief' valt in dit stadium nog weinig te zeggen. Maar, welke keuzes ook gemaakt gaan worden, wat logisch en toepasbaar is voor de één, zal onlogisch en ontoepasbaar zijn voor de ander; de belangen van verschillende groepen taalgebruikers lopen nu eenmaal uiteen. De initiatiefnemers zeggen dat ze minder en eenvoudiger regels willen. Dat zou in de praktijk wel eens tot méér veranderingen of grotere willekeur kunnen leiden.

De Taalunie betwist dat de nieuwe Woordenlijst te ingewikkeld is. De extra richtlijnen die zijn toegevoegd ondersteunen juist de consistentie. Ze dienen niet om van buiten geleerd te worden, maar als basis om identieke gevallen ook steeds op dezelfde wijze te schrijven. De vastheid van woordbeelden staat voorop; mensen spellen niet met regels maar op basis van beelden die ze van woorden in hun hoofd hebben opgeslagen.

De veranderingen hebben heel beperkt invloed op de spellingpraktijk. In kranten is gemiddeld maar één verandering om de 2.000 woorden nodig, in romans één verandering om de 4.000 woorden. Ook blijkt dat kranten veel woorden nu al volgens de nieuwe Woordenlijst spellen. Een bewijs dat veel veranderingen aansluiten bij bestaande gewoontes. Belangrijk is ook dat aan de nieuwe Woordenlijst 6.000 nieuwe woorden zijn toegevoegd. Van sms'en, tsunami, e-mailen is nu de spelling vastgelegd.

Om de spellingeenheid te waarborgen werken de Taalunie en de makers van andere naslagwerken samen in het Platform Nederlandse Spelling. Daarin zit ook het Genootschap Onze Taal. Alle partijen werden in de zomer van 2004 geïnformeerd en kregen gelegenheid tot inspraak. Met zijn keuze nu plaatst het Genootschap zich naast de woordenboeken, spellingcheckers en de andere instanties voor taaladvies.

Meer informatie over de officiële spelling is te vinden op www.taalunieversum.org/spelling. Daar kan men ook kosteloos de Woordenlijst raadplegen. Het keurmerk officiële spelling toont dat een woordenboek, spellinggids of spellingchecker de officiële spelling hanteert.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0