Nieuwsberichten

Woordenlijst 2005 nauwelijks van invloed op spellingonderwijs

15/02/2006

Woordenlijst 2005 nauwelijks van invloed op spellingonderwijs

Het voorlichtingsmateriaal van Malmberg bevestigt dat de aanpassingen volgens de Woordenlijst 2005 in het spellingonderwijs op de basisschool nauwelijks een rol spelen. Het spellingonderwijs richt zich vooral op het schrijven van werkwoorden en 'moeilijke woorden'. Deze laatste categorie heeft amper raakvlakken met de veranderingen die nu zijn doorgevoerd.

Controle van enkele taalmethodes voor basis en voortgezet/secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen leverden gemiddeld genomen aanpassingen op in de orde van grootte van 0,04%. De omvang van het aantal veranderingen is dus gering. Daarnaast is ook het soort veranderingen dat in de nieuwe Woordenlijst is doorgevoerd voor het onderwijs minder relevant. Behalve 'paardenbloem' en andere woorden in deze categorie, worden betreffende woorden niet met andere letters gespeld. Het gaat om aanpassingen die het woordbeeld veel minder sterk beïnvloeden, zoals accenttekens, koppeltekens en hoofdletters.

De Taalunie waardeert het dat educatieve uitgeverijen hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de officiële spelling. Hoe zij hieraan vorm en inhoud geven, is aan de uitgeverijen zelf. Malmberg kiest voor een grootscheepse actie en directe aanpassing van methoden. Andere uitgeverijen volgen hun reguliere schema van uitgave en ondersteunen gebruikers op een andere manier bij de invoering van de nieuwe Woordenlijst.

De Taalunie onderschrijft het belang van het vergelijkbaar schrijven van vergelijkbare gevallen voor het onderwijs. Juist om die reden is er zoveel aandacht besteed aan het verbeteren van consistentie in de nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal. Te meer omdat we weten dat mensen niet spellen op basis van regels, maar op basis van woordbeelden. Dus ook met het didactisch uitgangspunt dat een correct woordbeeld cruciaal is voor het aanleren van de juiste spelling, stemt de Taalunie van harte in. Waar nodig vergt dit aandacht.

De Taalunie heeft educatieve uitgevers eerder al ondersteuning aangeboden bij het controleren van hun methoden op de spelling van 2005. Meerdere uitgevers maken gebruik van dit aanbod. Informatie over de resultaten van deze controles komt vanaf 15 maart 2006 beschikbaar op www.taalunieversum.org/spelling en wordt in de komende periode steeds verder uitgebouwd.

De Taalunie is na de zomer van 2005 gestart met haar voorlichtingstraject over de spelling. Vooral onderwijs en overheid kunnen in de komende maanden nog de nodige informatie verwachten. Vóór eind maart zijn er informatiebrochures beschikbaar voor het basisonderwijs en het voortgezet/ secundair onderwijs. Daarnaast verschijnt er een algemene folder voor een breed publiek. Deze zal beschikbaar komen via bibliotheken en op aanvraag.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0