Nieuwsberichten

Taalunie maakt opening naar onderwijs en media

21/02/2006

(Onderstaand artikel is integraal overgenomen van de Gazet van Antwerpen, 20 februari 2005).


Taalunie maakt opening naar onderwijs en media

Misschien moeten in de toekomst niet alleen taaltechneuten, maar ook leraren en journalisten betrokken worden bij het uitwerken van een nieuwe spelling. Het onderwijs en de journalisten zijn inderdaad niet als aparte groep aangesproken bij de totstandkoming van het Groene Boekje 2005. Via duizenden vragen aan de taalraadsman kwamen hun vragen indirect aan bod. Dat heeft Linde Van Den Bosch, Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie, maandag in het Vlaams Parlement gezegd op een hoorzitting van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie over de spelling.
Vooral in Nederland is de voorbije maanden verzet gerezen tegen het nieuwe Groene Boekje. De nieuwe woordenlijst en de officiële spellingregels gaan in per 1 augustus. "Het is geen nieuwe spelling, maar een nieuwe woordenlijst. Uitgangspunten na de spellingsvernieuwing van 1995 waren de continuïteit, actualiteit (6.000 nieuwe woorden), uniformiteit, toegankelijkheid en de beperkte inpact", aldus Linde Van Den Bosch.
Ze onderlijnde het 'beperkte' karakter van de aanpassingen. "Op twaalf onderzochte edities van De Volkskrant, met 400.000 woorden, waarvan 46.000 unieke woorden, werden 66 veranderingen geteld. Vooral inzake koppeltekens. Voor een roman als 'Knielen op een bed violen', met 170.000 woorden, werden zes omspellers geteld", argumenteerde zij.
In maart lanceert de Taalunie een voorlichtingscampagne met folders voor het onderwijs. Naar 2015, wanneer het volgende Groene Boekje er komt, staan continuïteit en actualisering voorop, aldus Van Den Bosch nog.

De hervorming botst vooral in Nederland op tegenkanting. Kranten als De Volkskrant, NRC Handelsblad, maar ook de tijdschriften Elsevier, Vrij Nederland, HP/De Tijd en de openbare omroep NOS schaarden zich achter een boycot. Op 1 augustus verschijnt als alternatieve spellinggids het Witte Boekje.
Naast kritiek op een hervorming zonder voorafgaand overleg met zware taalgebruikers, valt het platform De Witte Spelling over een wijziging die veel ingrijpender blijkt te zijn dan de Taalunie wil laten uitschijnen. "Kern is dat de wijzigingen zodanig ingewikkeld en niet te leren zijn. Een schrijver moet zich voortdurend bevragen. Dat leidt tot schrijfkramp. Met een spelling die niet schrijfbaar, maar opzoekbaar is, is iets grondig fout", stelde Bas Van Kleef, redacteur bij De Volkskrant en maandag spreekbuis van het platform De Witte Spelling.
Linde Van Den Bosch bestreed de laattijdige bekendmaking van de nieuwe woordenlijst. "Vanaf 15 juni 2005 waren de documenten, ook de technische handleiding, ter inzage voor wie een overeenkomst ondertekende". Voorwaarde was de lijst niet voortijdig openbaar te maken. Volgens Van Den Bosch ontving de Taalunie ook een overeenkomst van PCM, het uitgeversbedrijf achter De Volkskrant, en zaten er tussen de stapel overeenkomsten ook overeenkomsten met hoofdredacteurs. Namen kon ze maandag niet meteen geven.

Voor Ruud Hendrickx, taaladviseur van de VRT, komt de kritiek 10 jaar te laat. "De nieuwe spelling is consistenter. Eindelijk is er één spelling, zowel voor het Groene Boekje als het woordenboek Van Dale. In de kritiek herkende hij veel egocentrisme ("ik heb iets anders geleerd, en ik wil daar niet vanaf"). De VRT zal de nieuwe spelling toepassen, mét de vrijheid die ze toelaat.
Wouter Wingerden, taaladviseur van het dissidente Genootschap Onze Taal, bestreed dat er twee verschillende kampen zullen ontstaan. "We zullen zoveel mogelijk aansluiten bij het Groene Boekje", zei hij.


Zie ook het artikel in de Volkskrant over de hoorzitting: Hoorzitting spelling is 'Taalunieshow'.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0