Nieuwsberichten

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kent drie prijzen toe

21/03/2006

Van der Hoogt-prijs voor Anton Valens
Wijnaendts Francken-prijs voor A. Baggerman en R. Dekker
Kruyskamp-prijs voor Wim Hüsken

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de volgende drie prijzen toegekend:

 1. de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2006 aan Anton Valens op grond van zijn debuut, de verhalenbundel Meester in de hygiëne (Augustus, Amsterdam, 2004).
  De prijs is een aanmoedigingsprijs, wordt ieder jaar uitgereikt en bestaat uit een penning en 6.000 euro.
  De jury heeft grote bewondering voor het originele onderwerp, de compositietechniek, het hanteren van diverse registers en niet in de laatste plaats de humoristische aspecten van het boek, dat beschrijft hoe een student aan de Kunstacademie - in dienst van Thuiszorg - met groot enthousiasme bij negen hoogbejaarden schoonmaakwerk doet. 'Meester in de hygiëne is een verrassend en intrigerend boek.'
  De jury bestond uit Hugo Brems, Kester Freriks, Micha Hamel en Rudi van der Paardt (voorzitter).
  Eerdere prijwinnaars zijn onder meer: Anton Koolhaas, Cees Nooteboom, Wessel te Gussinklo, Arthur Japin, Erwin Mortier, Josse De Pauw en Rob van der Linden.

 2. de Dr. Wijnaendts Francken-prijs 2006 aan Arianne Baggerman en Rudolf Dekker voor hun boek Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798), Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2005.
  Dr. J.A. Baggerman en dr. R.M. Dekker werken bij de Erasmus-universiteit in Rotterdam.
  De prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt afwisselend in de categorieën essays/literaire kritiek & cultuurgeschiedenis en bestaat uit een oorkonde en 2.500 euro.
  Het boek biedt een fascinerend inzicht in leefgewoonten, denkwijzen en aspiraties uit de laatste decennia van de Republiek. Ook gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis komen in beeld, in het bijzonder ten tijde van de Bataafse woelingen. De auteurs schrijven met een aanstekelijk enthousiasme, als waren ze bezield door hetzelfde elan van personages die zij op de voet volgen.
  De jury bestond uit Paul Gerretsen (voorzitter), Marika Keblusek, René van Stipriaan, Jo Tollebeek en Ernestine van der Wall
  Eerdere prijswinnaars in de categorie cultuurgeschiedenis zijn onder meer A. Th. van Deursen, Frits van Oostrom, Willem Otterspeer en Remieg Aerts.

 3. de Kruyskamp-prijs 2006 aan Wim Hüsken voor zijn editie van de Spelen van Cornelis Everaert, Hilversum, Verloren, 2005.
  Dr. W.N.M. Hüsken doceerde in Nijmegen, Melbourne en Auckland en is thans conservator van de Stedelijke Musea te Mechelen.
  De prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt in een van de categorieën Nederlandse lexicografie/lexicologie of editie en annotatie van oude Nederlandse teksten en bestaat uit een oorkonde en 2.500 euro.
  Dit werk heeft vele jaren in beslag genomen. Met het resultaat beschikken literatuurwetenschap en geschiedenis nu over een uitstekende editie van Everaerts spelen. Het gaat in deze spelen over graanwoeker, armenzorg, huwelijks- en gezinsproblematiek, misstanden in de kerk, ketterse opvattingen, vroomheididealen, oorlog en vrede. Eindelijk kan het beeld van het literaire leven en het dagelijkse bestaan in Brugse en West-Vlaamse kringen uit de eerste helft van de zestiende eeuw met aanzienlijk meer kleur, detail en diepte geschetst worden.
  De jury bestond uit Frida Balk-Smit Duyzentkunst, Marita Mathijsen en Herman Pleij.

De complete juryrapporten zijn beschikbaar op http://maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/prijs.html

De prijzen worden uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op zaterdag 10 juni 2006 om 15.30 uur in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.

Voor nadere inlichtingen: Leo van Maris, secretaris MNL, p/a Universiteitsbibliotheek, Postbus 9501, 2300 RA LEIDEN, tel. 071-5144962, e-mail: maatschappij@xs4all.nl

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0