Nieuwsberichten

Brugs en Antwerps houden stand; Gents en Brussels bedreigd

30/03/2006

Terwijl het Gentse en Brusselse dialect terrein verliezen, zijn West-Vlaams en Antwerps in trek.

Johan Taeldeman, professor-emeritus aan de Gentse universiteit, legt uit hoe dat komt. "In tegenstelling tot de andere Vlaamse provincies is er in West-Vlaanderen geen echt intellectueel centrum. Er is ook heel weinig verstedelijking. Het Brugs van de randgebieden heeft zelfs het Brugs van de stad opgeslorpt."

Roland Willemyns, hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan de VUB, sluit zich daarbij aan. "In West-Vlaanderen verloopt het dialectverlies het traagst van alle Vlaamse provincies. Ongeveer negentig procent van alle West-Vlamingen kent dialect en vrijwel alle dagelijkse conversaties zijn in het West-Vlaams.''

Zoals het Verkavelingsvlaams een gevaar is voor alle Vlaamse dialecten, is het Frans een gevaar voor het Brussels. Sera De Vriendt (professor-emeritus aan de VUB): "Het Brusselse dialect is er slecht aan toe. In de negentiende eeuw sprak ongeveer negentig procent van de Brusselaars dialect, nu is dat nog één à twee procent, ofwel vijftienduizend mensen. Vooral bejaarden spreken nog Brussels, hun kleinkinderen begrijpen het dialect amper. Daar zijn twee redenen voor: verfransing en migratie. Het Frans is een prestigetaal, een dialect heeft niet zo'n hoge status. En door de migratie blijven er in de volksbuurten maar weinig rasechte Brusselaars over."

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Kantl) te Gent organiseert vier dialectavonden. Dialectologen en muzikanten zullen er het Brussels, Gents, Antwerps en Brugs in de kijker zetten. Het is niet de bedoeling om de dialecten te promoten. De vier dialectologen willen Vlamingen laten kennismaken met hun dialect vanuit een wetenschappelijk standpunt. Taeldeman hoopt dat de dialecten zo hun negatieve imago kwijtraken.

De dialectavonden vinden plaats in het Academiegebouw in Gent, om 20 uur. Op de eerste avond, op woensdag 29 maart, stond het Brussels in de kijker, met een lezing van Sera De Vriendt en een optreden van 't Crejateef Complot. De andere stadsdialecten komen aan bod op 27 april (Gents), 18 mei (Antwerps) en 22 juni (Brugs).

Bron en nadere informatie: De Standaard; zie ook: www.kantl.be.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0