Nieuwsberichten

Vlaamse Gebarentaal erkend

04/04/2006

Op 26 april 2006 zal het Vlaams Parlement stemmen over het voorstel van decreet (beschikbaar in pdf-formaat) omtrent erkenning door de Vlaamse overheid van de Vlaamse Gebarentaal (VGT) als 'eerste' taal van de Vlaamse Dovengemeenschap en als een taal die gelijkwaardig is aan het Nederlands.

Dit decreet werd ingediend door de politici Helga Stevens (N-VA), Veerle Heeren (CD&V), Dany Vandenbossche (sp.a), Anne Marie Hoebeke (VLD) en Bart Caron (Spirit). De aanzet tot het decreet was een petitie die het Doof Actie Front (DAF) op 17 januari 2005 indiende bij het Vlaams parlement. In die petitie, voorzien van maar liefst 71.330 handtekeningen, drong DAF aan op erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

De stemming op 26 april 2006 lijkt een formaliteit. In zijn blog/website schrijft Caron op 31 maart 2006 verheugd:

Vlaamse Gebarentaal erkend
 
Gisteren hebben we met een decreet in de commissie Cultuur de Vlaamse Gebarentaal erkend. Ik ben bij de indieners en daar ben ik een beetje fier op, ook al is mijn verdienste gering. 71.000 doven en slechthorenden dienden vorig jaar een verzoekschrift in. We nodigen de sleutelfiguren uit op een hoorzitting in het parlement en, onder impuls van ervaringsdeskundige én collega Helga Stevens, is het gelukt. Eindelijk een erkenning van het cultureel instrument bij uitstek waarmee deze mensen communceren. Het draagt weer een beetje bij tot hun gelijke kansen. Eigenlijk ook een erkenning van culturele diversiteit, want we hebben een andere Vlaamse taal erkend. Wel een specifiek Vlaamse taal, want in Wallonië of Nederland hanteren ze een andere gebarentaal. Hun taal moet bewegen en dus leven, daarom voorzien we een vereniging die de ontwikkeling van de taal ondersteunt en een adviescommissie. Ik ben voorzitter van de Vlaams-Nederlandse Commissie voor de Taalunie, een organisatie die de ontwikkeling van die andere taal van ons ondersteunt - het Nederlands - en net daarom vind ik dit een grote stap.
De erkenning van de Vlaamse Gebarentaal komt niet op de voorpagina van de kranten, jammer, maar mochten we alleen daarom aan politiek doen ...
 
PS Tijdens de bespreking van het decreet, was niemand van het VB aanwezig. Toeval? Desinteresse? Geen onderwerp om garen van te spinnen?

Bron: (via www.onzetaal.nl:) artikel 'Stemming, en feest!' op de website gebarentaal.be van het Doof Actie Front (DAF). Een boeiende reportage over gebarentaal in Nederland en Vlaanderen is te vinden in Taalschrift van juni 2003.
(In het Taalunieversumbericht van 27 april 2006 staat het vervolg: de officiële of definitieve erkenning door het Vlaams parlement van de Vlaamse Gebarentaal.)

Nieuwsarchief


2018: 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0