Nieuwsberichten

Relatie Nederlandse Taalunie - Genootschap Onze Taal

05/04/2006

Den Haag, 4 april 2006

Het 'nieuws'
Het Genootschap Onze Taal meldt in het aprilnummer van zijn maandblad onder de titel 'Taalunie verbreekt banden met Onze Taal' dat de Nederlandse Taalunie niet langer gebruik wil maken van de diensten van het Genootschap. Het dagblad Trouw greep dit bericht aan om te melden dat de Taalunie, als samensteller van het Groene Boekje, het Genootschap Onze Taal als auteur van het 'Witte Boekje', zou dwarsbomen.

Reactie in het kort
  • Er zijn geen banden verbroken; Onze Taal neemt bijvoorbeeld nog deel aan het Taaladviesoverleg.
  • De overeenkomst tussen de Taalunie en Onze Taal voor het verlenen van taaladvies voor Taaladvies.net is afgelopen.
  • De Taalunie acht het haar plicht als publieke instelling om langlopende opdrachten te gunnen via een openbare procedure.
  • Onze Taal is nadrukkelijk in beeld als partij die in aanmerking komt om een dergelijke overeenkomst mee af te sluiten.
De feiten en nuances
De banden tussen de Nederlandse Taalunie en het Genootschap zijn niet verbroken. Het Genootschap is betrokken bij een aantal werkgroepen van de Taalunie, zoals het Taaladviesoverleg. (Binnen dit overleg komen professionele taaladviseurs regelmatig bijeen om lastige taalkewesties te bespreken.) Wat de Taalunie betreft, blijft dat ook zo.

Naast de betrokkenheid van het Genootschap in overlegorganen van de Taalunie was er nog een specifiek samenwerkingscontract. Het Genootschap zorgde, samen met de Dienst Taaltelefoon in Vlaanderen, voor het kosteloos beantwoorden van taalvragen die taalgebruikers voorlegden via de voorziening Taaladvies.Net, een onderdeel van de website Taalunieversum van de Taalunie. Daartoe kocht de Taalunie tot eind vorig jaar een urenpakket in bij de Taaladviesdienst van het Genootschap tegen een vast, commercieel tarief.

De overeenkomst met Onze Taal liep op 31 december 2005 af. De Taalunie acht het haar plicht als publieke instelling om langlopende opdrachten te gunnen via een openbare procedure, waarbij alle partijen gelijke kansen krijgen. Dit biedt de mogelijkheid om te kiezen voor de partij die de beste prijs-kwaliteitsgaranties biedt, zodat overheidsmiddelen optimaal kunnen worden besteed. Ook de opdracht voor het verlenen van taaladvies wordt niet meer via een onderhandse gunning verstrekt, de opdracht aan het Genootschap werd daarom niet automatisch verlengd.

Totdat de nieuwe partij is geworven, worden alle binnenkomende vragen bij Taaladvies.net door de Taaltelefoon beantwoord.

De Taalunie deelde eerder zowel mondeling als schriftelijk haar voornemen over een openbare gunning aan het Genootschap mee. In een brief is uitdrukkelijk gesteld dat als Onze Taal de beste offerte indient, "niets de gunning van de opdracht aan het Genootschap in de weg zal staan". De heer Numann, voorzitter van het Genootschap, sprak hierover in een schriftelijk antwoord zijn genoegen uit en verklaarde blij te zijn "(...) dat er in beginsel geen belemmeringen zijn voor hervatting van de samenwerking".

De Taalunie heeft al eerder kenbaar gemaakt dat ze afwijkende spellingnormen betreurt. Lees op deze website ook 'Witte spelling haaks op gewenste eenheid'.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0