Nieuwsberichten

NWO financiert veelbelovend taalkundig onderzoek

19/07/2006

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent drie subsidievormen van de zogenaamde Vernieuwingsimpuls, die tot doel heeft het onderzoek van veelbelovende wetenschappers te stimuleren: de Veni-, Vidi- en Vici-subsidies. De Veni-subsidie is bestemd voor pas gepromoveerden, de Vidi-subsidie voor ervaren onderzoekers en de Vici-subsidie voor nog meer ervaren, 'professorabele' wetenschappers.

Op 11 juli maakte NWO bekend dat aan 84 wetenschappers een Vidi-subsidie is toegekend (per persoon maximaal 600.000 euro om vijf jaar lang een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen) en aan 92 wetenschappers een Veni-subsidie (per persoon maximaal 208.00 euro om drie jaar onderzoek te doen).

Bij negen van de 176 gehonoreerde projecten wordt taalkundig onderzoek verricht. Opvallend, misschien, is dat acht van de negen taalkundige onderzoeksprojecten door vrouwen worden uitgevoerd. Bij de Vidi-onderzoeken gaat het om:

 1. Woorden verstaan in natuurlijke situaties
  Dr. M.T.C. (Mirjam) Ernestus (v) 12-02-1969, RU - Linguistic Information Processing
  Vaak spreken we woorden verkort uit, bijvoorbeeld "natuurlijk" als "tuuk". Toch verstaan we elkaar nagenoeg moeiteloos. Hoe kan dat? Hoe worden we daarbij geholpen door wat eerder gezegd is en door wat we in onze directe omgeving waarnemen?
 2. Taalproductie in de kinderschoenen
  Dr. C.C. (Claartje) Levelt (v) 30-03-1965, UL - Taalwetenschap
  Jonge kinderen moeten niet alleen kennis over taal verwerven, maar deze kennis ook in fracties van seconden toepassen tijdens het spreken, de taalproductie. In het begin gaat daarbij van alles mis. Dit onderzoek brengt de ontwikkeling van het taalproductiesysteem in kaart.
 3. Statistisch leren ontleden van zinnen
  Dr. K. (Khalil) Sima'an (m) 12-09-1964, UvA - FNWI - ILLC
  Regelmatigheden in taal worden doorgaans uitgedrukt middels de bekende syntactische zinsstructuur die de vorm van de betekenis weergeeft. Dit project beoogt een automatisch leermechanisme te ontwikkelen dat statistische regelmatigheden in text kan omzetten in een automatisch ontleedprogramma.

De gehonoreerde taalkundige Veni-onderzoeken zijn:

 1. Gedachten onder woorden brengen
  Dr. M.I. (Inés) Antón-Méndez (v) 31-10-1963, UU - UiL OTS
  Het doel van dit project is duidelijk te maken hoe sprekers hun gedachten bewerken zodat ze deze in taal kunnen uiten. Dit wordt gedaan door te kijken naar bepaalde fouten gemaakt door mensen die een tweede taal goed beheersen.
 2. Herleren van de vergeten moedertaal
  Dr. M.E. (Mirjam) Broersma (v) 24-09-1976, Max Planck Institute for Psycholinguistics - Comprehension
  Volwassenen die als kind uit een ander land geadopteerd zijn herinneren zich doorgaans niets van hun moedertaal. In dit onderzoek kijk ik of ze toch een voorsprong hebben wanneer ze hun moedertaal opnieuw proberen te leren.
 3. Controle over talen in de hersenen
  Dr. I. K. (Ingrid) Christoffels (v), 11-07-1974, Universiteit Maastricht, Neurocognitie
  Hoe zorgen onze hersenen er voor dat we de ene of de andere taal kunnen spreken als we dat willen? Dit wordt onderzocht in gewone meertaligen, zoals de meeste Nederlanders, en in taalcontrole experts: simultaan tolken.
 4. Nieuwe talen leren begrijpen
  Dr. P.R. (Paola) Escudero Msc (v) 05-12-1976, UvA - Faculteit der Geesteswetenschappen, Fonetiek
  Veel immigranten zullen een nieuwe taal moeten leren. Dit project zal proberen te verklaren hoe Spaanse leerders die ook Engels spreken Nederlandse woorden leren begrijpen. We zullen onderzoeken hoe hun vaardigheden zich verbeteren en of dit proces kan worden versneld door specifieke training.
 5. Oude oren, oude hersenen: spraakwaarneming bij ouderen
  Dr. E. (Esther) Janse (v) 23-11-1973, UU - Taalwetenschap
  Als mensen ouder worden gaat vaak zowel het gehoor achteruit als de snelheid van bepaalde cognitieve processen. Deze studie onderzoekt de relatieve bijdragen van deze factoren aan problemen die ouderen ondervinden bij spraakwaarneming, bijvoorbeeld wanneer mensen door elkaar heen praten.
 6. Ham of Hamster?
  Dr. O.E. (Odette) Scharenborg (v) 26-04-1977, RU - Taalwetenschap/Taal en Spraak
  Luisteraars weten al voor het einde van 'ham' of de spreker broodbeleg bedoelt of het huisdiertje. Een computermodel van de verwerking van spraaksignalen en de opslag van woorden in ons brein zal verklaren hoe mensen dat voor elkaar krijgen.

Bronnen en nadere informatie: persbericht NWO over Vidi-subsidies; persbericht NWO over Veni-subsidies; lijst met alle gehonoreerde Vidi-onderzoeksprojecten; lijst met alle gehonoreerde Veni-onderzoeksprojecten.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0