Nieuwsberichten

Nederland en Vlaanderen zijn klaar voor introductie nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal

01/08/2006

Nederland en Vlaanderen zijn klaar voor introductie nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal

Op 1 augustus 2006 wordt de geactualiseerde officiële spelling van kracht in het onderwijs en bij de overheid. Op de website van de Nederlandse Taalunie vindt de taalgebruiker alle informatie om de overgang gemakkelijk te maken. (De weblinks zijn terug te vinden onderaan dit bericht.)

Het gaat niet om een nieuwe spelling, wel om een nieuwe Woordenlijst Nederlandse Taal. In de Leidraad daarbij werden voor de eerste keer voorschriften geformuleerd voor kwesties die nog niet geregeld waren, zoals het gebruik van hoofdletters voor namen van volkeren, het schrijven van afkortingen of het aan elkaar schrijven van telwoorden. Omdat het ook nodig was eenheid te brengen in soms uiteenlopende spelwijzen die naslagwerken hanteerden, zijn sommige woorden aangepast. Alles bij elkaar gaat het om een heel beperkte aanpassing. In bijvoorbeeld een krant of een roman verandert er weinig of niets.

De officiële spelling is alleen verplicht voor de overheid en het onderwijs. Overigens heeft onderzoek duidelijk gemaakt dat ook in het onderwijs de gevolgen van de aanpassing gering zijn. Aanpassingen in de lessen over spelling zijn inmiddels voor de meeste schoolboeken beschreven. De resultaten daarvan zijn beschikbaar via de website. De Taalunie heeft de afgelopen maanden een voorlichtingsfolder verspreid, onder meer in het onderwijs, via bibliotheken en via vakbladen. Ook kan die folder worden gedownload via de website. Op studiebijeenkomsten voor ambtenaren en leerkrachten werd informatie gegeven over de aanpassingen.

Ook buiten het onderwijs en de overheid zullen veel taalgebruikers de officiële spelling gebruiken, vooral omdat de spellingeenheid in het Nederlandse taalgebied nu veel groter is dan ooit tevoren. Uitgevers van gezaghebbende naslagwerken, zoals woordenboeken en spellinggidsen, hanteren namelijk sinds afgelopen najaar eensgezind de officiële spelling. In het verleden was dat wel eens anders, met alle verwarring van dien.

Er is inmiddels een groot aantal naslagwerken in de actuele spelling beschikbaar. De Woordenlijst Nederlandse Taal is gepubliceerd in het Groene Boekje en is ook gratis te raadplegen via internet. Andere naslagwerken die de officiële spelling volgen, zijn herkenbaar aan het keurmerk officiële spelling van de Nederlandse Taalunie. Dat keurmerk is aan meer dan 25 titels toegekend. Een overzicht is te vinden op de website van de Taalunie. Overigens hebben niet alleen naslagwerken het keurmerk gekregen. Ook bijvoorbeeld de spellingcontrole van Microsoft Office heeft het. Meer informatie over spellingcontrolesystemen en eventuele gratis updates vindt u eveneens op de website.

Veel media-aandacht gaat in Nederland naar Het Witte boekje van het Nederlandse Genootschap Onze Taal, dat half augustus verschijnt. Deze spellinggids draagt het keurmerk van de Taalunie niet, omdat voor een aantal woorden bewust een afwijkende keuze is gemaakt. Toch staat bij elk trefwoord in die gids wel wat de officiële spelling is, zodat daarover geen misverstanden hoeven te ontstaan.

Informatie op de website
De afgelopen maanden heeft de Taalunie op ruime schaal informatie verstrekt over de aangepaste Woordenlijst en de gevolgen van de veranderingen. Op de website van de Taalunie is deze informatie verzameld. Daar is nu onder meer te vinden:
- de integrale Woordenlijst, die gratis geraadpleegd kan worden;
- de complete tekst van de Leidraad, dat is de uitleg over de regels met voorbeelden;
- een lijst met verschillen ten opzichte van de vorige Woordenlijst;
- de mogelijkheid om vragen over spelling te stellen;
- een opsomming van naslagwerken met het keurmerk officiële spelling;
- een opsomming van spellingcorrectiesystemen, met verwijzingen naar eventuele updates;
- een Omspeller waarmee men in een digitale tekst kan nagaan of er woorden veranderen;
- een voorlichtingsfolder over de actualisering van de spelling, die men kan downloaden;
- een verwijzing naar de website van de Taaltelefoon, waar een brochure met een compact overzicht van alle Nederlandse spellingregels te vinden is;
- veelgestelde vragen met duidelijke antwoorden over de actualisering van de spelling;
- een inventaris van de veranderingen in gangbare schoolboeken Nederlands.

Weblinks
De integrale Woordenlijst Nederlandse Taal: www.woordenlijst.org
Alle bovengenoemde pagina's over spelling: www.taalunieversum.org/spelling
Website van de Taalunie: www.taalunieversum.org


Nieuwsarchief


2019: 1
2018: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0