Nieuwsberichten

Veel docenten in Nederland en Vlaanderen tegen 'witte' spelling

15/08/2006

Het dagblad Trouw gaat vanaf woensdag 16 augustus 2006 niet de spelling van het Groene Boekje 2005 hanteren, maar de alternatieve Witte Spelling van het Genootschap Onze Taal. Trouw is zo sportief om twee reacties te publiceren van docenten die het besluit van Trouw om wit te gaan spellen betreuren. Zij zijn voorstander van de Groene Spelling.

De eerste reactie is van Ingrid Weel. Onder het kopje Docenten tegen 'witte' spelling en het subkopje Nieuwe spelling Groene Boekje heeft weinig gevolgen voor onderwijs stelt zij: "Docenten Nederlands hekelen het initiatief van enkele media en het Genootschap Onze Taal om een eigen spellingboekje (het Witte Boekje) uit te brengen. 'De taal is gediend bij een uniforme spelling', zeggen vier verenigingen van leraren Nederlands. Na bestudering van het Groene Boekje, dat op 1 augustus verscheen, menen zij dat er weinig problemen zullen zijn met de nieuwe spelling van de Taalunie. 'Wij erkennen en propageren het Groene Boekje als enige leidraad', aldus de Vereniging van Vlaamse Moedertaaldidactici. 'De nieuwe spelling neemt juist veel knelpunten uit de wijziging van 1995 weg', meent de sectie Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT). 'Veel door de media gewraakte wijzigingen zijn consistent en logisch doordacht.'"

De tweede reactie in Trouw is afkomstig van Patrick Rooijackers e.a. Onder het kopje Nieuwe spelling Groene Boekje heeft weinig gevolgen voor onderwijs schrijven zij: "Sommige media, waaronder Trouw, voeren morgen een spelling in die anders is dan de officiële. Dat is onnodig, en voor leerlingen zeer verwarrend. Met de komst van het Witte Boekje moeten we kiezen tussen twee spellingen: de witte, opgesteld door het Genootschap Onze Taal, en de officiële, volgens het Groene Boekje. Dat is jammer, want de meeste spellingwijzigingen hebben betrekking op relatief marginale gebieden van de spelling die in de klas slechts zelden aan de orde komen. De zeldzame 'grote' wijzigingen (zoals de vervallen 'paardenbloemregel') zijn over het algemeen een vereenvoudiging. Daarom hebben onderwijsorganisaties zich tot nu toe nauwelijks in de discussie gemengd. In het onderwijs verandert immers vrijwel niets."

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0