Nieuwsberichten

Helft jongeren leest graag in vrije tijd

07/09/2006

Het lijkt altijd alsof jongeren niet van lezen houden, maar het blijkt niet zo slecht gesteld met het leesgedrag van jongeren. Bijna de helft leest graag in de vrije tijd. De meeste jongeren vinden lezen juist belangrijk. Ze lezen voor de ontspanning, voor het vergroten van hun woordenschat en voor hun algemene ontwikkeling. Dit blijkt uit recent onderzoek naar de leesmotivatie van jongeren van de Nationale Jeugdraad, in opdracht van Stichting Lezen.

Dé stimulerende factor om jongeren aan het lezen te zetten, zijn leeftijdgenoten. De helft zegt door vrienden en andere jongeren aangestoken te worden met enthousiaste verhalen over een recent gelezen boek. Verplicht lezen voor school is voor de meeste jongeren geen probleem. Meer dan een kwart van de jongeren leest er zelfs meer door.

Een opvallend verschil tussen autochtone en allochtone jongeren is dat de Boekenweek en de Kinderjury minder bekend zijn bij de laatst genoemde jongeren. Allochtone jongeren geven de voorkeur aan boeken over de eigen cultuur. Bovendien letten zij bij het kiezen van een boek vaker als eerste op de titel, terwijl autochtone jongeren als eerste naar de flaptekst kijken.

De Nationale Jeugdraad vraagt vier keer per jaar de mening van een vaste groep van 1000 jongeren verdeeld over 10 scholen, genaamd het Jeugdraadpanel. Dit is elke keer een nieuw onderwerp. Het betreft een wetenschappelijk verantwoord instrument. Het panel bestaat uit scholieren uit het voortgezet en beroepsonderwijs en geeft suggesties voor alternatief en beter beleid. Stichting Lezen is de landelijke organisatie voor leesbevordering en literatuureducatie. Zij levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur, als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

-----

Bronnen: persbericht van de Stichting Lezen en de Nationale Jeugdraad, en een nieuwsbericht op de website van Stichting Lezen; zie ook: telegraaf.nl.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0