Nieuwsberichten

Noordelijke provincies in conflict met Remkes over Nedersaksische taal

27/09/2006

Met nota bene de enige Groningse minister in het kabinet, Johan Remkes, is de provincie Groningen in conflict gekomen over het gebruik van de Groningse taal en over de rest van het Nedersaksisch dialect.

Het Nedersaksisch is de moedertaal van velen in het Nedersaksisch taalgebied dat ruim 3 miljoen inwoners beslaat (provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, deel Gelderland en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf). De helft van de inwoners zijn actieve gebruikers. De positie van het Nedersaksisch staat onder druk. De recente 'Taaltelling Nedersaksisch' wijst uit: het Nedersaksisch wordt bedreigd doordat er minder sprekers zijn, jongere generaties het niet meer spreken, velen die het kunnen spreken doen dat niet o.a. doordat er nog steeds neergekeken wordt op de taal en doordat er nog onterechte scepsis bestaat over tweetaligheid.

Samen met de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf voert de provincie Groningen actie voor het behoud van de Nedersaksische taal. Op dinsdag 26 september a.s. om 13.15 uur overhandigen deze provincies en gemeenten onder aanvoering van gedeputeerde van cultuur van Groningen, Hans Gerritsen een petitie aan de vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en de gemeenten Oost- en Weststellingwerf richten zich via deze petitie tot de Tweede Kamer, omdat het overleg met minister Remkes van BZK stagneert. De overheden uit het Nedersaksisch taalgebied vinden dat de Rijksoverheid met deze terughoudende opstelling in strijd handelt met de letter en geest van het Handvest dat oproept tot actieve bescherming van de culturele rijkdom van regionale talen of talen van minderheden.

-----

Bron en nadere informatie: Groninger Internet Courant; zie ook: De Stentor.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0