Nieuwsberichten

Cursus voor professionele literair vertalers uit het Arabisch, Hebreeuws en Turks

03/11/2006

Utrecht, 3 november 2006

Cursus voor professionele literair vertalers uit het Arabisch, Hebreeuws en Turks

Van 6 tot en met 10 november a.s. vindt in Utrecht een intensieve cursus Literair Vertalen uit het Arabisch, Hebreeuws en Turks plaats. Aan de cursus neemt een geselecteerde groep literair vertalers deel. Het gaat om startende literair vertalers die hun professionaliteit willen vergroten, én om vertalers met een al wat langere staat van dienst, die behoefte hebben aan een nieuwe impuls en uitwisseling met vakgenoten. De cursus wordt georganiseerd door het Steunpunt Literair Vertalen, met steun van de Nederlandse en Vlaamse literaire fondsen.

Bij Nederlandse uitgevers is er een groeiende behoefte aan goede literair vertalers vanuit het Arabisch, Hebreeuws en Turks. Met de cursus wil het Steunpunt Literair Vertalen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De verantwoordelijke docenten zijn de topvertalers op hun vakgebied: Richard van Leeuwen en Djûke Poppinga (Arabisch), Hilde Pach (Hebreeuws) en Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden (Turks). Zij gaan iedere middag in vertaalateliers met de cursisten aan de slag.

Speciaal voor de cursus komen de Turkse auteur Mahir Öztaþ en de Libanese schrijfster Hoda Barakat naar Nederland. Hun werk staat in de cursusweek centraal en de cursisten krijgen de gelegenheid het werk rechtstreeks met de auteurs te bespreken. Daarnaast werken de cursisten tussen de bedrijven door in groepjes aan een gezamenlijke vertaling. Die zullen zij tijdens de slotbijeenkomst presenteren, in aanwezigheid van een aantal uitgevers die zich op Arabische, Hebreeuwse en Turkse literatuur richten. Het geheel wordt omlijst door colleges en presentaties.

Het Steunpunt Literair Vertalen bestaat sinds 2001. Het is ingesteld door de Nederlandse Taalunie voor een periode die loopt tot en met 2007. Het stelt zich ten doel een impuls te geven aan de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands door middel van opleiding en deskundigheidsbevordering. Het is een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de Lessius Hogeschool in Antwerpen. De Universiteit Utrecht is penvoerder van het SLV.

Noot voor de pers: Voor meer informatie over het programma kunt u terecht bij Gea Schelhaas (coördinator) of bij Ton Naaijkens (directeur). Mocht u een programma-onderdeel willen bijwonen, dan bespreken wij dat graag met u.

Steunpunt Literair Vertalen
Trans 10
NL-3512 JK Utrecht
T: 030 2536026
E: steunpunt.literairvertalen@let.uu.nl
I: www.literairvertalen.org

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0