Nieuwsberichten

'Het Schoolvak Nederlands' stelt nieuwe inzichten omtrent taalonderwijs voor

15/11/2006

(Persbericht Universiteit Gent, 13/11/2006:)

"Het Schoolvak Nederlands" stelt nieuwe inzichten omtrent taalonderwijs voor
Universiteit Gent ontvangt jubileumeditie congres

Hoewel verhalen belangrijke zingevers blijven van onze cultuur impliceert 'geletterd' of cultureel zijn vandaag onvermijdelijk ook dat men aandacht moet hebben voor andere media dan het boek. Dat is een van de stellingen van UGent-professor Ronald Soetaert in De cultuur van het lezen, een essay dat hij schreef in opdracht van de Nederlandse Taalunie. Het essay wordt ter gelegenheid van het congres Het Schoolvak Nederlands voorgesteld, waarvan de twintigste editie op 17 en 18 november plaatsvindt in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.

In De cultuur van het lezen benadert Ronald Soetaert de literaire cultuur vanuit diverse perspectieven. Verschillende vragen rond 'lezen' en 'ontlezing' staan centraal: wat betekent ontlezing voor de waarden die we aan lezen verbinden, zoals ontwikkeling, verdieping en ontplooiing? Het essay van professor Soetaert wordt aangevuld met een empirisch onderzoek door Dick Schram (hoogleraar leesgedrag, Universiteit Amsterdam), interviews met leraren-in-opleiding door André Mottart en Kris Rutten van de vakgroep Onderwijskunde (UGent) en een essay van Jan-Hendrik Bakker (Nederlands recensent en filosoof).

De cultuur van het lezen kan gratis gedownload worden op
www.taalunieversum.org/taalunie/publicaties/

Nederlands op school

Het Schoolvak Nederlands is een jaarlijks tweedaags congres van de Stichting Conferenties Het Schoolvak Nederlands, de Nederlandse Taalunie, Stichting Lezen Vlaanderen en Stichting Lezen Nederland. Het congres richt zich vooral tot lesgevers Nederlands, van leerkrachten uit het eerste leerjaar tot onderwijsdeskundigen en docenten. De rode draad doorheen de conferentie is het onderwijs in en over de Nederlandse taal en cultuur. De jubileumeditie van het congres vindt plaats op 17 en 18 november in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent.
Met ruim 80 Vlaamse en Nederlandse sprekers komen tal van onderwerpen aan bod: van literatuur tot taalbeleid en van taalbeschouwing tot zakelijk communiceren. Acteur Josse De Pauw geeft het gebeuren een feestelijke tint.

Weblog

Als inleiding op het congres gingen Ronald Soetaert, Kris Rutten, André Mottart, Ive Verdoodt en Steven Vanhooren van de UGent-vakgroep Onderwijskunde op 31 oktober 2006 van start met een weblog. Niet toevallig vielen de start van de Boekenbeurs en de start van de weblog samen: de blog moet een publiek forum worden om over onderwijs en cultuur - en uiteraard vooral over literatuur - te praten, een dialoog tussen Nederland en Vlaanderen, tussen literatuur en andere media.

De weblog kan gevolgd worden op:
http://www.taalunieversum.org/cultuur/cultuur_van_het_lezen

Praktisch

"Het Schoolvak Nederlands"
Vrijdag 17 (van 11u tot 17.45u) en zaterdag 18 november 2006 (van 9.30u tot 13.45u)
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

Info

Dr. André Mottart
Vakgroep Onderwijskunde
Voorzitter Stichting Conferenties Het Schoolvak Nederlands
Andre.Mottart@UGent.be

Prof. Ronald Soetaert
Vakgroep Onderwijskunde
Voorzitter Stichting Lezen Vlaanderen
Ronald.Soetaert@UGent.be

www.hetschoolvaknederlands.org

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0