Nieuwsberichten

'Letterenmanifest' bepleit 7 miljoen euro extra voor letterenbudget

23/11/2006

Onder auspiciën van het Boekenoverleg van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) verscheen daags voor de Tweede Kamerverkiezingen het manifest De uitkijkpost van de literatuur, een manifest uit de wereld boek en letteren.

Het manifest werd op 21 november jl. aangeboden door Eelco Brinkman aan Els Swaab, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Naar aanleiding van het pamflet wordt een verhoging van het letterenbudget bepleit van 7 miljoen euro. Daarnaast geeft het boekenvak aan meer gebruik te willen kunnen maken van subsidies vanuit economisch beleid. Als reactie op de teleurstellende letterenbrief dit voorjaar van de toenmalig staatssecretaris bespreekt het Boekenoverleg - waar ook het Fonds voor de Letteren deel van uit maakt - alle ontwikkelen in en om het vak die relevant zijn. En er wordt een reactie gegeven op het overheidsbeleid. Dit alles onder het motto: Een slimme overheid investeert in letterenbeleid.

In het manifest wordt een verruiming gevraagd van de budgetten voor werkbeurzen, productiesubsidies voor schrijvers, vertalers, binnen- en buitenlandse uitgeverijen van maar liefst 2 miljoen euro. Onderzoek, scholing en professionalisering, letterenonderwijs en leesbevorderingen zouden gezamenlijk 2,5 miljoen euro meer ruimte moeten krijgen. De overige 2,5 miljoen gewenste verruiming zou ten goede komen aan 'innovatie en digitalisering', 'internationalisering en culturele dialoog', 'literatuur en economie' en tenslotte promotie en profilering van Nederlandstalige literatuur.

Het Boekenoverleg hoopt dat het manifest tot een goed debat leidt en vooral tot een krachtiger letterenpolitiek.

Het 'Letterenmanifest' (ofwel: 'De uitkijkpost van de literatuur. Een manifest uit de wereld van boek en letteren') en de daarbij horende 'Letterenmanifest Aanbiedingsbrief' kunnen worden gedownload via de site van de KVB: resp. http://www.kvb.nl/download.php?id=306 en http://www.kvb.nl/download.php?id=305.

-----

Bronnen: Fonds voor de Letteren en Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0