Nieuwsberichten

Sms-taal: Verloedering Nederlandse taal?

27/02/2007

door Nancy Lodik

Paramaribo - 'K km ng nt nr hs ds w8 nt p m, slp lkr.'

Dit is sms-taal voor: 'Ik kom nog niet naar huis dus wacht niet op me, slaap lekker.' Met sms, chat en e-mail is in rap tempo deze schrijftaal ontstaan. Deze nieuwe schrijftaal is voor een leek soms nauwelijks te begrijpen. Klinkers vallen weg en hoe korter, hoe beter. Veel jongeren communiceren via short message services, kortweg sms. Met soms waanzinnige snelheid tikken ze berichtjes in op hun mobiele telefoon. Nu rijst de vraag: in hoeverre heeft het veelvuldig gebruik van de sms-taal zijn weerslag op de Nederlandse taal?

Taalverloedering
Er is nog geen onderzoek gedaan naar de invloed van sms-taal op de schrijfwijze van het Nederlands onder jongeren. Toch merken sommige leerkrachten die het vak Nederlands verzorgen wel dat er enigszins sprake is van taalverloedering. Maya Raghoe, leerkracht op de Pascalschool, geeft aan dat ze op school vaak met taalverloedering wordt geconfronteerd. Volgens haar schrijven de leerlingen bij het dicteren de zinnen vaak in sms-taal op in hun kladwerk. "Bij het overschrijven in het net worden de zinnen uitgeschreven, maar soms sluipen de afkortingen de tekst toch binnen."

Goede zinsconstructies zijn zoek bij sms-taal. "Doordat de jongeren het al in hun vingers hebben, komt het bij opstel en brief vaak voor dat er van goede zinsconstructies bijna geen sprake is. De leerlingen schrijven zoals ze sms-en en willen te vaak gebruik maken van samengestelde zinnen die niet lopen."

Lillian Sjien Fat van de Koenderschool heeft dit fenomeen nog niet ervaren, maar geeft wel aan dat de leerlingen moeite hebben met het formuleren van goede zinsconstructies. "De sms-taal zal mogelijkerwijs ook een van de redenen zijn", zegt ze. Zolang we op school de formeel geschreven taal leren spreken en schrijven, is er geen vuiltje aan de lucht, zegt het gemiddelde van de tien geïnterviewde Mulo- en LBGO-jongeren. De achttienjarige Muloscholiere Nadini: "De sms-taal kan geen invloed hebben op het Nederlands, want bij het praten kan je dat niet doen." Maar Jessica (16 jaar) denkt wel dat het invloed heeft. "Ik betrap mezelf al te vaak op het gebruik van sms-taal, vooral tijdens de repetitie."

Sms-taal
In sms-taal worden woorden op een zodanige manier afgekort, dat sms-berichten zo kort mogelijk uitvallen terwijl de bedoeling van de schrijver toch goed overkomt. Bij het sms-en is gebleken dat de klinkers veelal worden weggelaten (kmn, komen). De 's' wordt vaak vervangen door de 'z', en bepaalde letters worden herhaald om kracht bij te zetten (lkkr, lekker). Klanken worden vervangen door cijfers en leestekens (suc6, succes, sl@, sla) en woorden als 'school', 'schat' worden geschreven zoals ze worden uitgesproken: 'sgool', 'sgat'. Andere kenmerken zijn: hoofd- en kleine letters door elkaar en fonetische spelling zoals 'DiT izz BrEeZah J wEet tog!' (Dit is Breezer, je weet toch!).

Sms-taal is handig om veel informatie uit te wisselen en kost minder beltegoed. Faith, 17 jaar: "Ik krijg per maand één belkaart van mijn moeder. Ik kies liever voor afkortingen, want als ik een lange tekst moet verzenden, kost het me drie berichten. Op deze manier raakt mijn tegoed niet zo snel op." Tasha, 18 jaar: "Ik ben een sms-freak, ik kies liever voor sms-en dan bellen. Per dag verzend ik maximaal dertig smsjes. Ik heb een grote vriendenkring, dus we kletsen de hele dag via sms."

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0