Nieuwsberichten

Belgische schrijfsters met allure

02/03/2007

De Post zet inhaalbeweging in

Piet Vermeire

Literatuur is niet enkel een gave van de mannelijke kunne, maar op postzegels hadden we daar nog niet veel van gezien. Daar komt nu verandering in met de uitgiften over Belgische schrijfsters met allure.

Maar liefst vijf Belgische schrijfsters worden op een postzegelblaadje voorgesteld. Daarmee wordt een leemte gevuld. Het was pas in de tweede helft van de twintigste eeuw dat vrouwelijke auteurs zich in de literatuur konden laten gelden.

Vooreerst is er de minder bekende dichteres Julia Tulkens die met haar sensuele poëzie in de jaren dertig het conservatieve Vlaanderen deed opschrikken. Geboren als Julia Boddaer op 6 oktober 1902 te Tienen, studeerde ze aan de Nederlandstalige afdeling van de normaalschool in Geldenaken. In 1923 huwde Julia met Leo Tulkens, een leraar en historicus.

Zij debuteerde met Heibloempjes in 1931. Na aanvankelijk eerder klassieke huiselijke poëzie te plegen, veroorzaakte ze in 1936 met de bundel Ontvangenis, die een licht sensueel karakter had, heel wat deining in het katholieke Vlaanderen. In 1950 won ze met De aardse bruid de vijfjaarlijkse poëzieprijs der Vlaamse provincies. Ze schreef ook teksten van heel wat kinderliedjes. Julia Tulkens overleed in haar geboortestad op 12 maart 1995. Zij is ereburger van zowel Landen, Linter als Tienen.

Madeleine Bourdhouxe, geboren op 25 september 1906 aan de andere kant van de taalgrens, in Luik, maakte haar doorbraak als schrijfster met de roman La femme de Gilles. Deze roman werd zelfs de ontdekking van 1937 genoemd. Ze schreef nadien nog haar ganse leven korte verhalen, maar het was de vrouwenbeweging van de jaren 80 die haar werk terug in de belangstelling bracht. Madeleine Bourdhouxe stierf op 17 april 1996.

Geboren in Sint-Amandsberg op 25 oktober 1923, studeerde Christine D'Haen Germaanse filologie en werd lerares in het middelbaar onderwijs te Brugge. Het inventariseren van Guido Gezelles handschriften was een taak die later meer dan waarschijnlijk heeft geleid tot het schrijven van zijn biografie.

In 1948 debuteerde ze in Dietsche Warande en Belfort. 10 jaar later verscheen haar eerste gedichtenbundel. Haar soms vurige liefdespoëzie is gekenmerkt door een grote gedrevenheid en retorisch taalgebruik met veel symboliek. In 1991 ontving zij de Anna Bijnsprijs voor haar rijke, verwarrende, weerbarstige en soms aangrijpende oeuvre.

Jacqueline Harpman, die op 5 juli 1929 in Etterbeek het levenslicht zag, verhuisde op 11-jarige leeftijd naar Casablanca in Marokko en kwam als 16-jarige terug naar Brussel wonen. Ze studeerde medicijnen aan de U.L.B. in Brussel, maar als gevolg van tuberculose duurt het ettelijke jaren alvorens zij haar studies kon afmaken. Ze was gepassioneerd door literatuur en de menselijke psyche, iets wat haar hele leven en werk heeft beïnvloed. In 1996 ontving ze de prestigieuze Franse Prix Médicis voor haar boek Orlando.

Als schrijfster en journaliste veroorzaakte Maria Rosseels, geboren in Borgerhout op 23 oktober 1916, op het vlak van geloof en vrouwenemancipatie veel opschudding in de jaren vijftig en zestig. Haar eerste (jeugd)boek, Sterren in de poolnacht, dateert uit 1947, ook het jaar dat ze haar 30-jarige loopbaan bij onze zusterkrant De Standaard aanvatte. Ze stond in voor de film- en vrouwenrubriek. Haar bekendste boek, De dood van een non uit 1961, werd in 1975 verfilmd door Paul Collet en Pierre Drouot. In 1984 kreeg ze, als eerste vrouw, de driejaarlijkse Oeuvreprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor haar gehele loopbaan. Een jaar later werd ze in de adelstand verheven, met de titel van barones. Het steeds terugkerende thema in haar romans zijn de problemen waarmee christenen kampen in de moderne wereld. Maria barones Rosseels overleed op 18 maart 2005 in Brasschaat.

Het postzegelblaadje, getekend door Nora Theys, is een kleine inhaalbeweging die in de toekomst nog mag worden versterkt. De vijf zegels hebben een nominale waarde.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0