Nieuwsberichten

Vlaamse tv-kijkers verstaan geen Hollands

07/06/2007

Als Eén Baantjer uitzendt, komen daar het hele programma lang ondertitels bij kijken. Anderzijds, als Balkenende in ons journaal wat komt vertellen, staan daar nooit zinnetjes onder.

Het is maar een van de merkwaardige vaststellingen van een onderzoek naar Nederlandse ondertitels op de Vlaamse televisie van de Hogeschool Antwerpen en de Universiteit Antwerpen. De onderzoekers namen in 2005 409 verschillende Nederlandstalige programma's onder de loep die werden uitgezonden op de Vlaamse zenders. Hoewel al die programma's toch in een 'soort' Nederlands werden uitgezonden, werd 32 procent (gedeeltelijk) ondertiteld.

'We wilden weten of er een verband bestaat tussen de ondertitels en het soort Nederlands dat in die programma's wordt gesproken', zegt onderzoekster Reinhild Vandekerckhove, docent Nederlandse taalkunde en sociolinguistiek aan de Universiteit Antwerpen. Dat verband bestaat wel degelijk en legt meteen een contradictie bloot. Vandekerckhove: 'De Vlaamse fictiekijker krijgt geen ondertiteling voor Brabants-Antwerpse tussentaal en andere regiotaal, maar wel voor noordelijk Nederlands. Voor de Vlaamse non-fictiekijker geldt precies het tegenovergestelde: hij krijgt wel ondersteuning voor Brabants-Antwerpse tussentaal en ander regionaal taalgebruik, zij het dan niet systematisch, maar niet voor noordelijk Nederlands. 'Vandekerckhove stelt vast dat Vlamingen problemen hebben om informeel noordelijk Nederlands (het Nederlands uit pakweg Baantjer en allerlei showprogramma's) helemaal goed te begrijpen, terwijl dat bij formeel noordelijk Nederlands (uit het journaal bijvoorbeeld) veel minder het geval is.

West-Vlaams ondertiteld
Het onderzoek bevestigt gedeeltelijk het cliche dat in non-fictie West-Vlaams meer kans maakt om te worden ondertiteld dan Brabants en Antwerps. Reinhild Vandekerckhove: 'We stellen vast dat programmamakers vooral het Brabants-Antwerps steeds meer als de algemene omgangstaal beschouwen. De centrumfunctie van Brabant en Antwerpen is daar niet vreemd aan. 'Vandekerckhove vindt niet dat Nederlandse ondertiteling van Nederlandstalige programma's a priori als betutteling moet worden beschouwd. 'Die ondertiteling beantwoordt vaak aan een reele noodzaak. Weet dat ongeveer de helft van de kijkers bij niet-ondertitelde Vlaamse programma's toch ondertiteling verkiest. Voor programma's in het Hollands loopt dat zelfs op tot 87 procent.'

Bron: Het Nieuwsblad, Dirk Musschoot

Nieuwsarchief


2018: 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0