Nieuwsberichten

Wolf belooft onderwijsverbeteringen

02/10/2007

Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) wil door sectorale aanpak structurele maar bovenal duurzame oplossingen aandragen voor de knelpunten binnen het onderwijs. Dit jaar zal het beleid voornamelijk gericht zijn op de uitvoering van het Sectorplan, dat samen met stakeholders in een proces van consultatie is vastgesteld. Ook in de uitvoeringsfase zullen de belanghebbenden nauw betrokken worden zodat het draagvlak voor de innovaties binnen het onderwijs gegarandeerd blijft.

In zijn 1 oktober-toespraak in verband met de start van het nieuwe schooljaar, vandaag, zegt de minister dat hij niet helemaal tevreden is over het afgelopen schooljaar. Aan de kritieken en adviezen vanuit de samenleving gaat hij niet voorbij. De ontwikkeling van het jonge kind in de crèches, de dagcentra en peuterscholen is belangrijk om vooral de startpositie te verbeteren van de leerlingen waarvan de thuistaal een andere is dan de schooltaal. In samenwerking met de verschillende ministeries zal een landelijk project worden uitgevoerd om de vroege kind stimulatie gestructureerd aan te pakken.

Het ministerie streeft er gericht naar om de elfjarige basisschool te introduceren, terwijl de voorstellen voor het Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau nader uitgewerkt zullen worden. Samen met het Unicef zal voor het onderwijs in het binnenland een "Implementatieplan onderwijs Binnenland" worden opgesteld voor de periode 2008-2015. Bigisma skoro wordt voortgezet, terwijl in 2008 een rapport voor de integratie van hogere onderwijsinstituten een feit zal zijn.

Voor komend jaar staan ook de invoering van het studiefinancieringstelsel alsook het Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA) op programma. Met de opzet van de Faculty of Graduate Studies zal de Surinaamse gemeenschap beschikken over een instituut met internationaal aanzien waarbinnen onderzoeksactiviteiten zullen worden uitgevoerd, die moeten bijdragen tot een verantwoorde duurzame ontwikkeling van het land. "Het spreekt vanzelf dat de management- en organisatiestructuur van het directoraat Onderwijs hervormd en institutioneel versterkt zal worden, opdat het in staat is om de vele voorgenomen innovaties in het onderwijs op adequate manier te kunnen sturen en beheersen", stelt minister Wolf in het vooruitzicht.

door Filia Enser
Bron: De Ware Tijd

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0