Nieuwsberichten

Bedrag Prijs der Nederlandse Letteren hetzelfde

23/10/2007

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie heeft maandagmiddag 22 oktober 2007 gesproken over het verzoek van Jeroen Brouwers om de Prijs der Nederlandse Letteren te verhogen. Alle argumenten zijn daarbij ter tafel gebracht en serieus besproken.

De hoogte van de Prijs is bepaald in het Reglement van de Prijs dat begin dit jaar is vastgesteld. Jeroen Brouwers is daarna als laureaat gekozen en heeft de Prijs geaccepteerd. Tegen deze achtergrond ziet het Comité nu geen mogelijkheid om de hoogte van het bedrag te veranderen.

De hoogte van het bedrag wijkt niet sterk af van andere niet-commerciële prijzen zoals de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste (€ 20.000) en de Constantijn Huygensprijs (€ 10.000).

Echter, de hoogte van de Prijs is de laatste jaren niet meer herzien. Om die reden zal het Comité van Ministers voorafgaande aan de volgende prijsuitreiking (over drie jaren) bij de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren advies inwinnen over de vraag of het bedrag van de Prijs nog recht doet aan het daarmee verbonden prestige.

Nederlandse Taalunie
De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal en letteren en het onderwijs in en van het Nederlands. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Taalunie is te vinden op www.taalunieversum.org.

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie

 • De heer Plasterk (voorzitter, Nederland)
 • Mevrouw Van Bijsterveldt (Nederland)
 • De heer Anciaux (Vlaanderen)
 • De heer Vandenbroucke (Vlaanderen)

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Fernhout van de Nederlandse Taalunie via Ellen Fernhout en + 31 70 346 95 48.

  Nieuwsarchief


  2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
  2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
  0: 0