Nieuwsberichten

Taalunie steunt Nederlandse les in Noord-Frankrijk

17/03/2008

De Nederlandse Taalunie verlengt haar samenwerkingsovereenkomst met de onderwijsinstanties van Noord-Frankrijk. Ze bevestigt haar steun aan de uitbouw van Nederlandse lessen in het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs. In Noord-Frankrijk volgen 7500 leerlingen Nederlandse les.

Op 75 basisscholen en 30 middelbare scholen in de regio's Nord en Pas-de-Calais wordt Nederlands onderwezen. Dat ligt niet voor de hand, want het Nederlands staat normaal niet op het programma van de lagere school in Frankrijk. Toch is het belangrijk dat jonge mensen in deze regio's Nederlands leren, vindt Linde van den Bosch, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie: "Vanuit economisch maar ook sociaal en cultureel perspectief is het in dit tijdperk van globalisering en Europese integratie meer dan ooit zinvol kennis te hebben van de taal van de buren."

De overeenkomst die de Taalunie maandag ondertekende met de Académie de Lille en de Inspection académique du Nord, stelt concrete maatregelen voor een kwaliteitsvol onderwijs in het vooruitzicht. Er komen onder meer uitwisselingsprogramma's voor de eerste en voor de tweede graad van het onderwijs.

Deze conventie komt er op een moment waarop er allerlei gunstige tendensen met betrekking tot het onderwijs van het Nederlands in Noord-Frankrijk te merken zijn. De lerarenopleiding heeft de afgelopen jaren onder druk gestaan, onder meer door besparingen, maar nu zijn er opnieuw kandidaat-leraren. Voor het eerst wordt er nu ook een officieel leerplan voor het onderwijs Nederlands opgesteld en dit zowel voor het basis- als het secundair/voortgezet onderwijs.

Noord-Frankrijk is niet de enige streek waar het onderwijs Nederlands in de lift zit. In Duitsland volgen meer dan 20.000 leerlingen Nederlands in het basis- en secundair/voortgezet onderwijs en in de Franstalige gemeenschap van België liggen de cijfers natuurlijk nog veel hoger. In al deze gebieden is behoefte aan ondersteuning vanuit ons taalgebied. De Taalunie biedt deze ondersteuning in samenwerking met de regionale overheden door:
  • promotie van het onderwijs Nederlands;
  • na- en bijscholing voor leraren;
  • ontwikkeling van leermiddelen;
  • toegankelijk maken van leermiddelen via bibliotheken of websites;
  • stimuleren en ondersteunen van netwerken tussen docenten.
Later dit jaar opent de Taalunie een centrum waar niet alleen docenten, maar ook studenten terecht kunnen voor informatie over het Nederlands als vreemde taal en voor na- en bijscholingscursussen.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evie Tops via e-mail: info@taalunie.org. Meer informatie over Nederlands op scholen in aangenzende taalgebieden (Duitsland, Frankrijk en Wallonië).

Nederlandse Taalunie
De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal en letteren en het onderwijs in en van het Nederlands. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende manier kunnen gebruiken. Meer informatie over de Taalunie is te vinden op www.taalunieversum.org.

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0