Nieuwsberichten

VvL-penning voor Stichting Schrijvers School Samenleving

28/05/2008

VvL-penning voor Stichting Schrijvers School Samenleving

De VvL-penning 2008 gaat naar de Stichting Schrijvers School Samenleving. De Vereniging van Letterkundigen is van mening dat SSS een unieke bemiddelende rol vervult tussen enerzijds schrijvers en anderzijds allerlei instellingen, zoals bibliotheken en scholen, die een schrijver willen uitnodigen voor een lezing. Door het werk van SSS krijgen veel schrijvers de gelegenheid om zich te presenteren en hun werk bekend te maken bij een geïnteresseerd publiek. Op 31 mei, tijdens de algemene ledenvergadering van de VvL, zal de penning worden uitgereikt aan Margreet Ruardi, directeur van SSS.

De Vereniging van Letterkundigen heeft in 2007 de VvL-penning ingesteld. Deze blijk van waardering is bedoeld om mensen of instanties te eren die, al dan niet op eigen initiatief, iets ondernemen of presteren dat schrijvers en/of vertalers ten goede komt, en die daarvoor naar de mening van de VvL te weinig publieke waardering krijgen. Op voordracht van de leden van de VvL kent het bestuur de VvL-penning jaarlijks toe.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Janne Rijkers, Joe Fortin
Vereniging van Letterkundigen (VvL)
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
T: 020-624 08 03
E: vvl@vsenv.nl
W: www.vvl.nu

Nieuwsarchief


2018: 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0