Nieuwsberichten

De Europese cultuur, boekomslag zonder boek?

14/07/2008

DE EUROPESE CULTUUR, BOEKOMSLAG ZONDER BOEK?

De Europese Unie laat de literaire vertalers vallen

De Europese Unie (geschat intern vertaalbudget: één miljard euro) heeft besloten geen subsidie meer te verlenen aan de Europese vertalerscentra. Tijdens hun verblijf in deze huizen, waarvan veel Europese landen er één of twee bezitten, kunnen vertalers research doen, hun kennis van taal en cultuur vergroten, samenwerken met hun auteurs, deelnemen aan bijscholings- en verdiepingscursussen en zich ongestoord concentreren op hun bijzonder veeleisende werk. Een gemiddeld vertalershuis kost zo'n 250.000 euro per jaar. Ter vergelijking: in haar programma 'Cultuur 2007-2013' heeft de Europese Unie 400 miljoen euro te verdelen, die vooral worden besteed aan grote culturele projecten zoals filmproducties.

De Raad van Europese vertalersverenigingen (CEATL) is geschokt door het besluit van de EU, dat volledig indruist tegen het idee van een meertalig en pluriform Europa, waar onderling begrip alleen mogelijk is door het bemiddelende werk van de literair vertaler - niet alleen in de letteren, maar ook in filosofie, wetenschappen, beeldende kunsten, film en toneel.

Dezelfde Europese Unie heeft 2008 uitgeroepen tot 'jaar van de interculturele dialoog' en wijdt begin 2009 een groot symposium aan het literair vertalen als bevoorrechte uitingsvorm van die dialoog. De CEATL wil erop wijzen dat de internationale vertalerscentra - hedendaagse Scholen van Toledo, dertig jaar geleden bedacht door Elmar Tophoven, een van de grootste vertalers van Samuel Beckett - de concrete dragers van de interculturele dialoog zijn en als motors van de Europese cultuur de onvoorwaardelijke, structurele steun van de Europese Unie verdienen. Zonder die steun is het idee van een Europese cultuur en van een interculturele dialoog een boekomslag zonder boek.

[Voor meer informatie kunt u terecht bij de Engelse voorzitster van de CEATL, Ros Schwartz (schwarz@btinternet.com), of bij de Nederlandse vice-voorzitter, Martin de Haan (tovertaal@gmail.com)]

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0