Nieuwsberichten

Taalunie wil meer literaire samenwerking tussen Nederland, Suriname en Vlaanderen

16/09/2008

Taalunie wil meer literaire samenwerking tussen Nederland, Suriname en Vlaanderen

De Nederlandse Taalunie wil dat er meer contact is tussen Nederlanders, Vlamingen en Surinamers als het gaat om Nederlandstalige literatuur en leesbevordering. Zij stelt een bedrag van € 95.000 beschikbaar voor subsidies om dat contact te bevorderen.
Van dat bedrag besteedt de Taalunie € 65.000 aan subsidies voor de opzet van projecten die kennisuitwisseling bevorderen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het opzetten van een website of het organiseren van een evenement. De subsidie is dan uitdrukkelijk bedoeld om de samenwerking tussen tenminste twee van de drie landen van de grond te krijgen. Een bedrag van € 30.000 is bestemd voor bijeenkomsten van Nederlandse, Surinaamse en Vlaamse professionals die werkzaam zijn op het gebied van literatuur, boeken en lezen. Gedacht wordt aan vertalers, recensenten, bibliothecarissen, docenten, uitgevers en zo meer. Op die manier kunnen de drie landen beter profiteren van elkaars kennis en ervaringen. De regelingen zijn met ingang van 1 september van kracht. De subsidies kunnen twee keer per jaar - vóór 1 maart en vóór 1 oktober - worden aangevraagd. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de ingediende plannen.

De tekst met de volledige beschrijving van de regelingen staat op http://taalunieversum.org/literatuur/subsidieregelingen_literatuur_lezen/.

De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken op het gebied van de Nederlandse taal en letteren en het onderwijs in en van het Nederlands. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende manier kunnen gebruiken.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met Martijn Nicolaas op het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie, telefoon +31 70 3469548 of info@taalunie.org. Meer informatie over de Taalunie is te vinden op www.taalunieversum.org. De tekst met de regelingen staat op http://taalunieversum.org/literatuur/subsidieregelingen_literatuur_lezen/

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0