Nieuwsberichten

Taalunie op werkbezoek in Suriname

17/10/2008

Meertaligheid is in Suriname gewoon, maar welke talen in welke situaties worden gebruikt, daarover was weinig bekend. Het Meertaligheidsonderzoek dat de Taalunie heeft laten uitvoeren, verschaft daarover meer informatie. De eerste resultaten worden in Paramaribo gepresenteerd in aanwezigheid van een delegatie van Nederlandse en Vlaamse parlementsleden.

In Suriname is zopas op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs een onderzoek gedaan naar de talen die de leerlingen spreken. Er zijn 22.000 leerlingen en 3.700 leraren ondervraagd. De delegatie van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie zal enkele van de scholen bezoeken die aan het onderzoek hebben meegedaan.

Inmiddels wordt er ook gewerkt aan het Surinaamse Nederlands. De Taalunie gaat een digitale verzameling van Surinaams-Nederlandse teksten samenstellen. In Paramaribo komt apparatuur waarmee boeken worden gescand en in de computer worden opgeslagen. De verzameling teksten, corpus genaamd, zal de bron vormen waaruit Surinaams-Nederlandse woorden worden gekozen voor de volgende editie van de Woordenlijst Nederlandse Taal. De Surinaamse spellingcommissie, onder voorzitterschap van dr. Renata De Bies, is verantwoordelijk voor de selectie van teksten die worden gedigitaliseerd. De teksten komen ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar de woordenschat en de grammatica van het Surinaams-Nederlands.

Het meertaligheidsonderzoek en de taalverzameling worden gepresenteerd tijdens een werkbezoek van vijf dagen in de eerste week van november. De Taaluniedelegatie bestaat uit acht parlementsleden uit Nederland en Vlaanderen, de algemeen secretaris en een medewerker van het Algemeen Secretariaat. Het doel van het bezoek is goed zicht te krijgen op de activiteiten van de Taalunie in Suriname.
Er zijn ontmoetingen gepland met minister Edwin Wolf van Onderwijs, met de Surinaamse Raadscommissie en de Commissie Onderwijs van de Surinaams Assemblee. Onderwerpen van gesprek zullen, naast het genoemde thuistaalonderzoek en het tekstencorpus zijn:

  • professionaliseren van lerarenopleiders op het terrein van interactief taalonderwijs;
  • de invoering van de spelling volgens de Woordenlijst 2005;
  • leesbevordering door deelname aan het project Inktaap.

Er vinden ook ontmoetingen plaats met docenten en leerlingen van de IOL (lerarenopleiding) en een kweekschool (lerarenopleiding voor het basisonderwijs).

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0