Nieuwsberichten

Kleuters leren woorden vanaf een placemat

28/01/2009

Basiswoordenschat Amsterdamse kleuters omhoog

Binnenkort kennen alle Amsterdamse kleuters minimaal 2000 tot 3000 woorden. Een Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters helpt leerkrachten hierbij. Het is een nieuw praktisch hulpmiddel voor het uitbreiden van de woordenschat van jonge kinderen. Dit is een gezamenlijke inzet van de basisscholen, het ITTA en de gemeente Amsterdam. Wethouder Asscher reikt twee placemats uit met daarop de basiswoorden voor groep 1 en 2 tijdens de 5e Stedelijke Taalconferentie op woensdag 28 januari vanaf 08.45 uur in de Meervaart. Wethouder Asscher: "De woordenlijst is een gemeenschappelijke basis die we álle Amsterdamse kleuters minimaal willen meegeven".

De woordenschat van jonge kinderen moet omhoog. Dit is één van de doelen uit de Amsterdamse leesaanpak. Nog teveel kleuters hebben een taalachterstand terwijl leren lezen wel belangrijk is voor de verdere (lees-)ontwikkeling van het kind. In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam maakte het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA) een Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters. Deze lijst voorziet in de vraag van het onderwijs.
Om leerkrachten van groep 1 en 2 te helpen zijn er speciale placemats van gemaakt.

Taalachterstand
De meeste Nederlandstalige Amsterdamse kinderen beginnen in het basisonderwijs met een woordenschat van 1000 tot 3000 woorden. Maar er zijn ook kleuters die 200 tot 300 Nederlandse woorden kennen. Of zelfs nog minder. Kinderen met een kleine woordenschat moeten verschillende dingen tegelijk doen: onbekende woorden begrijpen én het schrift leren en begrijpen. De gemeente Amsterdam en de basisscholen willen deze achterstand tegengaan. Alle kleuters moeten een gelijke startpositie hebben.
Kennis van een minimum aantal woorden van 2000 tot 3000 moet de jonge kinderen daarbij helpen.

Alfabetisch en thematisch
De gemeente maakte voor leerkrachten van groep 1 en groep 2 placemats met de basiswoorden. Deze worden verspreid onder alle Amsterdamse basisscholen. Het is ook goed te gebruiken in de Voor- en Vroegschool. Eén placemat heeft twee bedrukte kanten. Op de ene zijde staan 1000 basiswoorden op alfabetische volgorde met 500 extra woorden. Op de andere zijde staan de woorden onder verschillende thema's. Een handreiking van het ITTA helpt leerkrachten in het praktisch gebruik van de woordenlijst.

Voor meer informatie:
Rishma Harinandansingh, hoofd Communicatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling,
telefoon 020 - 552 36 08 / 06-51743327. De placemats staan op www.onderwijs.amsterdam.nl

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0