Nieuwsberichten

Akkoord over fusie tussen Fonds Letteren en Productiefonds

10/03/2009

Akkoord over fusie tussen Fonds Letteren en Productiefonds

06 maart 2009 - Het Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds gaan uiterlijk per 2011 fuseren. Met het Ministerie van OCW is overeenstemming bereikt over de voorwaarden. 'Pure winst', vindt Henk Pröpper, directeur NLPVF.

Met het Ministerie is afgesproken dat het gefuseerde fonds zijn beleid kan versterken op zes onderdelen: ontsluiting van het literaire erfgoed; internationaal vertaalbeleid; non-fictiebeleid (zowel oorspronkelijk als vertaald); de diversiteit van de buitenlandse literatuur in Nederland; subsidiemogelijkheden voor nieuwe vormen van literatuur (waaronder elektronische); en het stroomlijnen van service aan schrijvers. Pröpper: 'Het wordt ons werk de komende tijd om samen met de ambtenaren plannen voor te bereiden die realistisch zijn en op steun van de minister kunnen rekenen.'

In mei adviseerde de Raad voor Cultuur samenvoeging van de beide letterenfondsen. In een reactie waarschuwde Henk Pröpper toen dat zo'n fusie geen financiële winst zou opleveren omdat beide fondsen te verschillend zijn. De NLPVF-directeur was overigens niet tegen samenwerking, die zou de letterensector zelfs meerwaarde kunnen bieden, indien die meerwaarde gefinancierd wordt.

'Ik zie het als pure winst', zegt Pröpper nu. 'We kunnen doorgaan met ons werk en er komen taken bij. Ik kan ook tegen mijn personeel zeggen dat er geen bezuinigingen of ontslagen aan de orde zijn. Het zal alleen maar meer en interessanter werk opleveren.' Minister Plasterk heeft toegezegd dat hij de plannen en ambities in de toekomst wil ondersteunen. Daarnaast neemt het Ministerie van OCW de fusiekosten volledig op zich. 'Dit alles wel onder voorbehoud van de algemene financiële situatie van de overheid. Dat is begrijpelijk.'

Pröpper verwacht dat de fusie het letterenveld zal versterken en de positie van schrijvers en vertalers zal verbeteren, ook met het oog op nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak. 'Zo biedt één groot letterenfonds meer kansen op het gebied van internet en digitalisering waarover in Nederland weinig kennis bestaat, dan twee aparte fondsen.'

Het is ook belangrijk, vindt Pröpper, om in het oog te houden hoe auteurs en vertalers het best gesteund kunnen worden. Hij verwacht een toename van aanvragen voor werkbeurzen, die voortkomt uit de marktontwikkeling dat het aantal kleine bestsellers terugloopt. 'We moeten voorkomen dat er een scheiding groeit tussen commercieel geslaagde auteurs en de auteurs die met een werkbeurs werken. De media hebben de neiging de laatste groep links te laten liggen.'

Beide fondsen werken overigens al op verschillende gebieden samen. Zo maakten zij zich vorig jaar sterk voor een masteropleiding literair vertalen, gisteren werd bekend dat de Nederlandse en Vlaamse overheden zo'n opleiding financieel mogelijk maken.

Een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van beide fondsbesturen en beide directeuren, stelt nog in 2009 een plan van aanpak op voor het fusietraject. Bedoeling is dat aan het einde van het jaar de contouren van het nieuwe fonds zichtbaar zijn. Het Ministerie van OCW zal in voortdurend overleg met de stuurgroep het fusieproces begeleiden. De stuurgroep bestaat uit de volgende leden: Ernst Bruinsma, bestuur FvdL, Rien Verhoef, adviseur bestuur NLPVF, Fine Trossèl, interim directeur FvdL c.q. haar opvolger, en Henk Pröpper, directeur NLPVF, tevens woordvoerder van de stuurgroep. (RR)

Bron: Boekblad

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0