Nieuwsberichten

Oudste Nederlands online!

19/05/2009

Vanaf vandaag kunt het Oudnederlands Woordenboek (ONW) online raadplegen. Het is samengesteld bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (Leiden/Antwerpen). Dit instituut fungeert onder de koepel van de Nederlandse Taalunie.

Via onw.inl.nl kan iedereen die nieuwsgierig is naar de oudste woorden van onze taal, deze gratis opzoeken en bekijken.

Sommige woorden dateren al uit de zesde eeuw en zijn dus meer dan 1500 jaar oud. De ruim 4000 woorden die in het ONW staan, komen uit heidense bezweringen, oorkondes, wetten, psalmen, doopbeloftes en Bijbelse teksten, maar bijvoorbeeld ook uit oude plaatsnamen. Er zijn woorden bij die allang niet meer bestaan, maar ook woorden die we nog steeds gebruiken, al hebben ze in de loop van de tijd soms wel een heel andere betekenis gekregen.

Het Oudnederlands Woordenboek maakt deel uit van de woordenboekverzameling 'Historische woordenboeken van het Nederlands online'. Hierin zijn ook het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (met de woordenschat van de 13de eeuw) en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (met de woordenschat van de 16de t/m de 20ste eeuw) opgenomen. Eind van dit jaar wordt deze verzameling voltooid door de toevoeging van het Middelnederlandsch Woordenboek, met de woordenschat van de 13de t/m de 16de eeuw. Vijftien eeuwen Nederlandse taal zijn op dat moment voor iedereen gratis online beschikbaar en het is dan voor het eerst goed mogelijk om de betekenisontwikkeling van woorden van begin tot eind te volgen.


Meer informatie over het Oudnederlands Woordenboek bij mw. dr. Tanneke Schoonheim, projectleider ONW. Tel. 071-5272477/5272273 of Tanneke.Schoonheim@inl.nl

Sinds 2008 fungeert de Nederlandse Taalunie als koepelorganisatie van het INL

Nieuwsarchief


2018: 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0