Nieuwsberichten

Spectaculaire resultaten Pabo-studente

15/07/2009

Spectaculaire leesresultaten studente Leraar basisonderwijs
Tessa Egbertsen, studente van Hogeschool Edith Stein/OCT, heeft met haar afstudeeronderzoek spectaculaire resultaten behaald op het gebied van het verbeteren van de leesresultaten van zwakke lezers. In korte tijd, namelijk één maand, heeft zij de leesresultaten van een groep leerlingen uit een moeilijke doelgroep zo verbeterd dat deze op leestoetsen zeer sterk vooruit gingen.

Doel: verbeteren leesvaardigheid zwakke lezers
In het kader van haar afstudeeronderzoek heeft Tessa een interventieprogramma opgestart met als doel aan te tonen dat de leesvaardigheid van zwakke lezers in korte tijd verbeterd kan worden. Bij het ontwerp van het interventieprogramma is zij geadviseerd door één van de lectoren van de hogeschool, dr. Kees Vernooy. Bij het interventieprogramma waren vijf kinderen van ongeveer 10 jaar oud betrokken.

In het interventieprogramma was duidelijk sprake van een leerkrachtgestuurde aanpak, met intensieve, expliciete directe instructie. Om de leesvaardigheid van de leerlingen te verbeteren, werd er daadwerkelijk veel met hen gelezen. Daarbij is gebruik gemaakt van het door de CEDgroep ontwikkelde programma Nieuwsbegrip. Het programma werd drie keer per week een half uur lang uitgevoerd.

De doelgroep bestond uit leerlingen van een REC-school, cluster 4. Deze onderwijssector is een snel groeiende onderwijssector. Leerlingen in cluster 4 hebben effectief onderwijs en extra zorg nodig en kenmerken zich door ernstige gedragsproblemen.

Meer effecten dan toename leesvaardigheid
De kinderen boekten een sterke vooruitgang met het interventieprogramma, bijna alle kinderen gingen één AVI-beheersingsniveau en zelfs twee of meer instructieniveaus vooruit, waardoor ze het niveau van functionele geletterdheid benaderden. Maar er waren nog meer effecten: tijdens de lessen deden de kinderen gemotiveerd mee en vertoonden geen gedragsproblemen. Ook op schoolniveau heeft Tessa Egbertsen een effect veroorzaakt. De school neemt een abonnement op Nieuwsbegrip en verschillende collega's gaan lesgeven met behulp van de door haar ontwikkelde aanpak.

Haar resultaten zijn des te verbazingwekkender te noemen, omdat de Onderwijsinspectie recent in het Onderwijsverslag 2007/2008 liet zien dat reguliere basisscholen nauwelijks resultaat boeken met zwakke lezers, terwijl deze studente nota bene op een cluster 4 school in één maand dat wel lukte.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0