Nieuwsberichten

Positie Nederlands in Anderlecht versterkt

17/07/2002

Walther Vandenbossche, in Anderlecht (Brussel) met onderwijszaken belast en tevens lid van het Vlaams Parlement, wil de positie van het Nederlands in Anderlecht versterken. Hij wil dat bereiken door ouders die hun kinderen inschrijven op een Nederlandstalige gemeenteschool in Anderlecht (basis- en middelbare scholen en kinderdagverblijven) te verplichten een 'engagementsverklaring' te ondertekenen. De ouders beloven daarmee de Nederlandse taalvaardigheid van hun kind te stimuleren door bijvoorbeeld "... na schooltijd Nederlandstalige ontspanningsmogelijkheden te vinden, de kinderprogramma's van de VRT te laten bekijken, Nederlandstalige boekjes, films en speelgoed aan te schaffen".

Slechts één op de vijf ouders die kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Anderlecht sturen is zelf Nederlandstalig. De meeste ouders kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs omdat ze het belangrijk vinden dat hun kinderen echt tweetalig worden. Ook de overgrote meerderheid van de Anderlechtse schoolkinderen die Nederlandstalig onderwijs volgen is Franstalig. Voor hen was Nederlands tot nu toe vooral de 'taal van de school(boeken)'; niet een taal die ze buiten de school gebruiken. Vandenbossche wil daar verandering in brengen. Een van de middelen daartoe is de engagementsverklaring. Maar hij wil ook dat er meer lessen komen waarin aandacht wordt besteed aan Nederlands en de Vlaamse cultuur en geschiedenis.

Tot nu toe heeft een tiental ouders geweigerd de engagementsverklaring te ondertekenen. Vandenbossche is daar niet van onder de indruk. Hij stelt dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel populair is en wel tegen een stootje kan: "We hebben geen stoeltje meer vrij."

Zie ook: (Artikel in De Standaard van 15 juli 2002:) Anderlechtse leerlingen moeten thuis naar VRT kijken
(Artikel in De Standaard van 15 juli 2002:) Lessen Frans in Brussel vervangen door Nederlands

Nieuwsarchief


2019: 2 | 1
2018: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0