Nieuwsberichten

Nieuw platform bevordert meertaligheid

12/11/2009

Platform ter bevordering van meertaligheid
Op 23 oktober jl. heeft de Europese Commissie een nieuw platform van maatschappelijke organisaties opgericht voor de bevordering van meertaligheid. Het platform wil een permanente dialoog bevorderen over de verschillende aspecten van het meertaligheidsbeleid tussen de Commissie en de maatschappij. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de onderwijs- en cultuursector, de media en andere maatschappelijke organisaties zoals de Club van Madrid en de Yuste Foundation.
"Het belang van talen voor de sociale samenhang en de integratie kan niet worden overschat", zei commissaris Leonard Orban tijdens de oprichtingsvergadering van het platform. Het platform biedt een forum voor uitwisseling van best practices voor de media, cultuurorganisaties en iedereen die bij niet-formeel en informeel onderwijs betrokken is. Het beoogt een openbaar debat aan te wakkeren over hoe het gebruik van verschillende talen het best kan worden bevorderd. De doelgroepen van het platform zijn voortijdige schoolverlaters, mensen die beroepsonderwijs of een beroepsopleiding volgen, senioren en immigranten. Het platform zal ook voorstellen ontwikkelen voor de nationale overheden in het kader van hun samenwerking rond meertaligheid in onderwijs en opleidingen.

Bedrijvenplatform voor meertaligheid
Op 22 september 2009 heeft de Europese Commissie een soortgelijk thematisch platform voor bedrijven opgericht. Bij het bedrijvenplatform voor meertaligheid zijn het bedrijfsleven, de sociale partners, handelsorganisaties, kamers van koophandel, handelsbevorderende organisaties, scholen en onderwijsinstanties betrokken.

Achtergrond
De Europese Commissie schenkt veel aandacht aan het belang van talen voor de sociale samenhang en de integratie. In de mededeling over meertaligheid uit 2008 werd gepleit voor de oprichting van bovengenoemd platform. In het kader van het Europees Jaar van creativiteit en innovatie 2009 heeft de Commissie er met nadruk op gewezen dat taalvaardigheden kunnen bijdragen aan sociaal en individueel welzijn.

Leden van het platform
EEE-YFU - Youth For Understanding Federation of European Publishers
RECIT - Réseau européen des centres internationaux de traduction littéraire
ACT - Association of Commercial Television in Europe
Culturelink Network
Literature Across Frontiers
EFIL - European Federation for Intercultural Learning
CEATL-Conseil européen des associations de traducteurs littéraires
CMFE Community Media Forum Europe
Yuste-Fundación Academia Europea de Yuste
FUEV - Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen
EUROPEAN WRITERS' COUNCIL
EAEA-European Association for the Education of Adults CEPI - European Coordination of Independent Producers
European Theatre Convention
EBLUL - Eurolang Brussels
ECA - European Council of Artists
EPC - European Publishers Council
ALTE - European Projects Officer
EEU - Europa Esperanto-Unio
Club of Madrid Brussels Office
European Association for Terminology
The European Forum for Vocational Education and Training (EfVET)
EUROCLIO - European Association of History Educators
EUNIC Brussels aisbl
ISSA - International Step by Step Association
Mercator Network of Language Diversity Centres
ECSWE - European Council For Steiner Waldorf Education
EFNIL - European Federation of National Institutions for Language

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0