Nieuwsberichten

Vertaalengel en -duivel toegekend

08/03/2010

Vertaalengel voor Jo Radersma
Vertaalduivel voor de Turing Foundation


De Vertaalengel 2010 is toegekend aan Jo Radersma, die tussen 1976 en 1993 als lid van de redactie van uitgeverij J.M. Meulenhoff vele honderden vertalingen uit de meest uiteenlopende talen in het Nederlands begeleidde. Beslissend in de toekenning was echter niet dit grote aantal vertalingen "maar het uitzonderlijke perfectionisme waarmee zij dat werk verrichtte, de verkwikkende doortastendheid en het zo goed als feilloze taalgevoel dat zij daarbij aan de dag legde", aldus de jury.

De Vertaalduivel is toegekend aan de Turing Foundation, die zich op allerlei manieren inspant om de dichtkunst in Nederland te bevorderen, iets waarvoor de stichting alle eer toekomt. De jury wil met deze toekenning graag de suggestie doen een afzonderlijke prijs in het leven te roepen voor vertalers of vertalingen in het Nederlands van poëzie uit een vreemde taal.

Beide prijzen worden in ontvangst genomen op 17 maart 2010 in het KHL Koffiehuis (Oostelijke Handelskade 44, Amsterdam). De avond begint om 19.30 uur, de deuren gaan open om 19.00 uur. De toegang is gratis. Gezien de beperkte capaciteit van de zaal wordt u verzocht te reserveren via vvl@vsenv.nl.

De Vertaalengel is een wisseltrofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon - een niet-vertaler - of een instantie die zich op de een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor het vertaalvak, bijvoorbeeld door op te komen voor de belangen van vertalers, door de aandacht voor het vertalen te bevorderen of door een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het vertalen. De Vertaalduivel is een symbolische prijs en kan worden toegekend aan een persoon of een instantie die in de gelegenheid is iets positiefs te doen voor de positie van vertalers of voor het aanzien van het vertalersvak, maar dat tot nu toe niet heeft gedaan. Dat kan zijn uit pure nalatigheid, of door middel van een activiteit waarmee het vak van het vertalen, een specifieke vertaling, een bepaalde vertaler of de vertalers als beroepsgroep te weinig recht is gedaan.

Meer informatie over Vertaalengel, Vertaalduivel en Vertaalslag vindt u op www.vvl.nu. Vanaf 18 maart is ook het juryrapport vanaf de site te downloaden.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0