Nieuwsberichten

Nieuwe websites van het Expertisecentrum Nederlands

01/09/2010

Het Expertisecentrum Nederlands zet zich op diverse fronten in voor de kwaliteit van het taalonderwijs. Vanaf nu zijn er twee websites in de lucht die daaraan een bijdrage leveren. Beide sites zijn interessant voor (aankomende) leraren, schoolbegeleiders, opleiders en ontwikkelaars. De site Leerlijnen Taal richt zich op scholen die de referentieniveaus taal implementeren en het Kennisplatform Taaldidactiek Primair onderwijs kan vooral ingezet worden bij het professionaliseren en opleiden van leraren basisonderwijs.

Leerlijnen taal

Met ingang van het nieuwe schooljaar staan scholen voor de taak de referentieniveaus taal en rekenen te implementeren. Als hulpmiddel en informatiebron bij de implementatie van de referentieniveaus taal heeft het Expertisecentrum Nederlands de website Leerlijnen Taal. De website Leerlijnen Taal koppelt de referentieniveaus taal (niveaus 1F en 1S/2F) aan de tussendoelen en leerlijnen beginnende en gevorderde geletterdheid en de tussendoelen en leerlijnen mondelinge communicatie die ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum Nederlands. Leerlijnen Taal brengt de taalontwikkelingslijn van leerlingen van 4 tot en met 12 jaar in beeld. De website biedt hiermee een kader voor taalonderwijs dat scholen ondersteunt bij het realiseren van de referentieniveaus 1F en 1S/2F.
Leerlijnen Taal gaat uit van de vier domeinen van de referentieniveaus: mondelinge taalvaardigheid, lees- en schrijfvaardigheid, begrippenlijst en taalverzorging.
Per domein zijn steeds niveau 1F en 1S/2F weergegeven en worden de relevante leerlijnen en tussendoelen beschreven. Tevens worden enkele activiteiten gepresenteerd waarmee u de ontwikkeling van leerlingen op deze domeinen kunt stimuleren in de onder-, midden- en bovenbouw. Via een zoekfilter kan de bezoeker van de site snel kiezen voor een domein, leerlijn of bouw.
Scholen die aan de slag gaan met de implementatie van de referentieniveaus kunnen Leerlijnen Taal als een informatiebron gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld nagaan of zij in hun onderwijs aan alle domeinen voldoende aandacht besteden of op welke onderdelen de doorgaande lijn versterkt kan worden.

Kennisbasis Nederlandse taal

In januari 2010 heeft de HBO-raad de kennisbasis Nederlandse taal aangeboden aan de staatssecretaris van OCW. Dit zou de opmaat moeten zijn voor een landelijke taaltoets aan het einde van de opleiding. De implementatie van de kennisbasis inde curricula van de lerarenopleidingen, valt onder verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelleing zelf. Ter ondersteuning van dit implementatieproces en van het opleiden en begeleiden van aankomende en zittende leraren, werkt het Expertisecentrum Nederlands (EN) aan een educatieve website. De eerste stap is gezet en het EN stelt dit tussenresultaat beschikbaar.
De huidige versie van het Kennisplatform Taaldidactiek Primair onderwijs (ook toegankelijk via www.leoned.nl onder de knop kennisplatform) bevat een digitale versie van de kennisbasis Nederlandse taal voor de lerarenopleiding basisonderwijs. De gebruiker kan hierin de kenniselementen van de kennisbasis aanklikken waarop beschrijvingen verschijnen en er doorgeklikt kan worden naar verwante begrippen. Zo vinden zittende en aankomende leraren en ook opleiders en ontwikkelaars gemakkelijk hun weg door de kennisbasis Nederlands. Daarmee is het een toegankelijk instrument dat gebruikt kan worden bij opleiding en nascholing van leraren en bij het ontwikkelen van curricula en opleidingsmaterialen.
Dit product is de eerste opbrengst van het project 'Het opleiden van excellente taalleraren'. In de loop van dit project zal het platform gevuld worden met praktijkvoorbeelden in de vorm van videofragmenten met bijbehorende kijkvragen, opdrachten etc. Naar verwacht zal de website in het najaar van 2011 gereed komen.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0