Nieuwsberichten

Project Termias - Termenbank voor het Assurantiewezen

04/10/2010

Ethias is een Belgische, onafhankelijke en mutualistisch geïnspireerde verzekeringsgroep met zetels in Luik, Hasselt en Eupen.
Als verzekeraar Leven en Niet-Leven richt zij zich tot zowel Particulieren als Collectiviteiten en Ondernemingen.

Op donderdag 2 september 2010 werd het project "Termias" boven de doopvont gehouden. Termias staat voor "TERminologische, Meertalige en Interactieve databank voor het Assurantiewezen" en is beschikbaar voor het voltallige personeel via het bedrijfsintranet, Oasis genaamd.

Dit project is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Cel Vertaling, het Departement Communicatie, de Directie Informatica en ons informaticafiliaal NRB.

Termias bevat momenteel zo'n 8.000 termen (Nederlands <> Frans) afkomstig uit de volgende vakgebieden:

  • Verzekeringstechnisch (afstand van verhaal, burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid, S/P-verhouding, BOAR …)
  • Financieel (afgeleid product, risicoappetijt, ROE, LoCoM …)
  • Boekhouding (resultatenrekening, sociale balans, CN …)
  • Rapportering (notulen, onderzoek van de agenda, …)
  • Risk & Compliance (witwaswetgeving, aantasting van de integriteit, CFI …)
  • DHR (personeelsbestand, bruto jaarloon, VTE, …)
  • Ethias-woordenschat (Ethiasser, SCC, ECC …)

Ook een 300-tal veelgebruikte, algemene afkortingen (MVO, m.i.v., n.a.v. …) en populaire uitdrukkingen (baat hebben bij, op de proef stellen, te goeder trouw …) zijn met hun Franse tegenhanger in Termias opgenomen.

De huidige 8.000 termen zijn een startschot. Het is de bedoeling dat Termias groeit, zowel in talenaanbod als vakgebieden. De komende maanden en jaren zullen ook vertalingen in het Duits en het Engels worden toegevoegd en zal ook terminologie uit andere vakgebieden (informatica, public relations, sponsoring …) geleidelijk worden opgenomen.

Nieuwsarchief


2018: 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0