Nieuwsberichten

Nominaties VSB Poëzieprijs 2012 bekend

12/10/2011

De jury van de VSB Poëzieprijs 2012 heeft de dichtbundels van Peter Ghyssaert, Jan Lauwereyns, Willem Jan Otten, Erik Spinoy en Anne Vegter genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2012. De VSB Poëzieprijs bekroont jaarlijks de beste Nederlandstalige dichtbundel met een geldbedrag van € 25.000,-. De uitreiking van de VSB Poëzieprijs 2012 vindt plaats op 25 januari a.s., de vooravond van Gedichtendag.

De jury, bestaande uit Astrid Lampe, Ton Naaijkens, Ester Naomi Perquin, Hans Vandevoorde en juryvoorzitter Kathleen Ferrier, selecteerde de nominaties uit 122 ingezonden dichtbundels die tussen 1 september 2010 en 31 augustus 2011 verschenen. Naast nieuwe titels van vertrouwde namen bevat de oogst volgens de jury een aantal sterke debuten. Opvallend is het grote aandeel doorgecomponeerde bundels, die veelal een opmerkelijke thematische overeenkomst hebben: relaties, familie en religie. Ook neemt de jury een wending naar het metafysische waar. De problematiek van schijn en werkelijkheid lijkt minder urgent te worden. Daarvoor in de plaats komen meer existentiële vragen. Voorzichtig nemen de dichters een werkelijkheid mee in hun poëzie, waarbij niet meer het 'ik' centraal staat, maar de verhouding tot de gemeenschap. De dichters van nu lijken zich minder terug te trekken in hun poëtische cocon; zij treden de wereld tegemoet.

De dichters ontvangen hun nominatie voor de volgende bundels (in alfabetische volgorde):

Peter Ghyssaert, voor Ezelskaakbeen - Uitgeverij Atlas, 2011
Wie aan babbelziekte lijdt mist het genadeschot dat aan de gedichten in Ezelskaakbeen van Peter Ghyssaert voorafgaat. Langzaam komt het verval ons aanwaaien, oorsuizen kan zowel de stilte als de dood inluiden. De wind strijkt langs, vindt in een stapel stoelen van goedkoop plastic de ideale klankkast. Ghyssaert durft te ontroeren, juist waar dit niet zijn inzet is, gebeurt het toch.

Jan Lauwereyns, voor Hemelsblauw - Uitgeverij De Bezige Bij (Amsterdam), 2011
In de bundel Hemelsblauw van Jan Lauwereyns wordt een heroïsche poging gedaan om het mensoverstijgende bloot te leggen in heldere beelden die diep doorwerken en in alle raadselachtigheid en nuchterheid blijk geven van hartstocht en betrokkenheid met de wereld en haar eigenaardigheden.

Willem Jan Otten, voor Gerichte gedichten - Uitgeverij G.A. van Oorschot, 2011
Willem Jan Otten schreef met Gerichte gedichten een niet te negeren bundel met confronterende gedichten, bijzonder vanwege de opvallende combinatie van beheerste zinnen, onverwachte neologismen en terloops ogende, korte notities waarin verlies, leegte en onontkoombare bestaansvragen indringend aan de orde worden gesteld.

Erik Spinoy, voor Dode kamer - Uitgeverij De Bezige Bij (Antwerpen), 2011
Dode kamer van Erik Spinoy verzamelt drie heel verschillende cycli van een homogeen hoge kwaliteit, waarin de blik op de wereld van regel tot regel verschuift en elk woord die wereld onmerkbaar doet gloeien. Nu eens is zij exotisch gekleurd, dan weer is zij benauwend van aard en ten slotte wordt zij unheimlich met de kindertijd verbonden.

Anne Vegter, voor Eiland berg gletsjer - Uitgeverij Querido, 2011
Eiland berg gletsjer is een bundel waarin intimiteit, verwijdering en de gevaren van overgave de toon bepalen. Anne Vegter laat het eigen idioom los op een wereld die zich onverschillig toont, zich zelden laat paaien en enkel uit pure berekening of starre wiloplegging openklapt. Het verweer laten vallen verrast als wapen.

In het kader van de VSB Poëzieprijs zullen de genomineerde dichters tussen november 2011 en januari 2012 op verschillende podia in het land hun bundels presenteren aan het publiek. Informatie over deze tournee is binnenkort te vinden op www.vsbpoezieprijs.nl en www.poetry.nl.

De VSB Poëzieprijs 2012 wordt op 25 januari a.s. uitgereikt tijdens een speciale avond in het Huis van de Poëzie in het Centraal Museum in Utrecht. De uitreiking wordt georganiseerd door Stichting Poetry International in samenwerking met het VSBfonds, Stichting VSB Poëzieprijs en Huis van de Poëzie/SLAU.

Nieuwsarchief


2018: 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2017: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2016: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2015: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2014: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2013: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2012: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2011: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2010: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2009: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2008: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2007: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2006: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2005: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2004: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2003: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2002: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2001: 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3
2000: 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0: 0